ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

 


Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 


EU finansieret forskning

 

EU støtter europæisk forskning, bl.a. inden for miljø. fødevaresikkerhed og -kvalitet, husdyrsundhed og velfærd mv. under de flerårige Rammeprogrammer (FP). EU støtter således også økologiske forskningsprojekter, og ICROFS har siden 2003 deltaget i følgende EU forskningsprojekter:

 CORE Organic

Idéen bag EU FP6 ERA-net projektet: "Coordination of European trans-national research in organic food and farming" (CORE Organic) var tværnational koordinering af nationale og/eller regionale forskningsmidler med det formål at støtte tværnationale økologiske forskningsprojekter af fælles interesse for flere europæiske lande. Det 3 år lange projekt blev gennemført i perioden 2004-2007 og ICROFS (tidligere DARCOF) var koordinator på projektet (se www.coreorganic.org).

  COREorganic leaflet 2009


Hovedformålet med projektet var at forøge kvaliteten, relevansen og forbruget af ressourcer til forskning indenfor økologi fra jord til bord i de deltagende lande.

Som en anden vigtig del af projektet igangsatte de 13 deltagende partnere fra 11 lande 8 transnationalt støttede forskningsprojekter med et total-budget på ca. 8.3 million EUR. Disse ”CORE Organic” projekter løber i 3 år i perioden 2007-2010.

 

Du kan læse mere om de enkelte projekter i folderen til højre eller på www.coreorganic.org

 

Resultater

Du kan finde uddrag af resultater fra de syv CoreOrganic projekter med dansk deltagelse her...FBN
(fra bogen: "Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010").

 

Øvrige publikationer fra CoreOrganic projekterne finder du i Organic Eprints...FBN

 

 

 


 

CORE Organic Funding Body Netværket (FBN)

CORE Organic Funding Body Network (FBN) eller på dansk, Forskningsstøtte-institutionsnetværket, blev dannet i 2007 med det formål at fortsætte og udvide samarbejdet efter afslutningen af det første CORE Organic ERA-net projekt. Siden da er CORE Organic FBN udvidet således at det nu omfatter 23 lande. FBN planlægger i 2009 at ansøge om et CORE Organic II koordineringsprojekt under EU’s FP7 for at kunne iværksætte endnu flere transnationale forskningsprojekter og bidrage til en langsigtet strategi og ramme for et fælles program for forskning i økologi på tværs af landene.

Læs mere om FBN... FBN

 

Transparent Food

ICROFS er partner i EU FP7 forsknignsprojektet Transparent Food. Projektet har som målsætning at bidrage til udviklnig af gennemsigtighed i fødevaresektoren ved at forstå dens kompleksitet, udpege state-of-the-art, lære fra erfaringer, øge bevidstheden hos interessenter og specificere behov for fremtidens initiativer inden for forskning.

Læs m ere på www.transparentfood.eu

 

VOA3R

EU FP7-forskningsprojektet, VOA3R (Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository), handler om deling af videnskabelig forskning i jordbrug, fødevarer og miljø.

 

VOA3R-platformen siger mod at genbruge eksisterende og modne meta-data og semantik teknologi til at indsætte en avanceret, community-fokuseret, integreret service for hentning af relevant åbent indhold og data, herunder modeller for bl.a. benyttede videnskabelige metoder og procedurer.
Læs mere på http://voa3r.eu...FBN

 

CERTCOST

Forskningsprojektet, "Economic Analysis of Certification Systems for Organic Food and Farming" (CERTCOST) er et Europæisk forskningssamarbejdsprojekt under EU’s FP7. Projektet løber i 3 år i perioden september 2008 til august 2011, og det involverer 10 partnere fra 7 lande. Hovedformålet med projektet er at udarbejde forskningsbaserede anbefalinger til relevante interessenter om hvordan man kan forbedre det økologiske certificerings- og kontrolsystem i relation til kvalitet, gennemsigtighed og omkostningseffektivitet (se www.certcost.org).

Gå til CERTCOST hjemmesiden... FBN

 

QualityLowInputFood (QLIF)

Forskningsprojektet, ”QualityLowInputFood” (QLIF) er et stort integreret forskningsprojekt under FP6, som løb i 5 år i perioden marts 2004 – februar 2009. Projektet involverede 31 europæiske partnere inden for forskellige forskningsdiscipliner. Det overordnede formål med projektet var at forbedre kvaliteten og sikkerheden og formindske udgifterne i økologiske og “lav-input” bæredygtige fødevareproduktionssystemer (se www.qlif.org).

Gå til QLIF hjemmesiden... FBN

EEC 2092/91 (Organic) Revision

Forskningsprojektet, “Research to Support Revision of the EU Regulation on Organic Agriculture” (EEC 2092/91 Revision) er et strategisk forskningsprojekt under FP6. Det 3-årige projekt blev udført i perioden 2004 – 2007. og det involverede 9 partnere fra 9 lande. ICROFS (tidligere DARCOF) var koordinator på projektet, som havde som overordnet formål at give forskningsbaserede anbefalinger til brug for revisionen af EU’s forordning vedr. økologisk jordbrug, EEC Forordning no. 2092/91 (www.organic-revision.org).

Gå til Organic Revisions hjemmeside... FBN

Organic Inputs Evaluation
Forskningsprojektet, “Harmonised and Standardised Procedures for Evaluation of Plant Protection Products, Fertilizers and Soil Conditioners for Use in Organic Agriculture” (Organic Inputs Evaluation) er et forskningskoordineringsprojekt under EU’s FP 5. Det 3-årige projekt blev udført i perioden 2003 – 2005, og det involverede 12 partnere fra 8 lande. Hovedformålet med projektet var at udvikle anbefalinger vedr. harmonisering og standardisering af procedurer til evaluering af plantebeskyttelsesmidler, gødninger og jordforbedringsmidler til brug i økologisk jordbrug i henhold til Rådsforordning EEC No. 2092/91. ICROFS (tidligere DARCOF) var administrativ koordinator på projektet (se www.organicinputs.org).

Gå til ORgnaic Inputs Evaluation's hjemmeside... FBN

EISFOM
Forskningsprojektet, “European Information System for Organic Markets”, (EISfOM) er et forskningskoordineringsprojekt under EU’s FP5. Det 3-årige projekt blev udført i perioden 2003 – 2006, og det involverede 9 partnere fra 8 lande. Hovedformålet med projektet var at opbygge rammerne for et system til afrapportering af sikre og pålidelige statistiske data vedrørende produktion og marked for den europæiske økologiske sektor med henblik på at opfylde behovet herfor hos politiske interessenter, landmænd, forarbejdningsvirksomheder, grossister og andre aktører, som er involverede i det økologiske marked. (se EISFOMs hjemmeside...FBN

SAFO
Forskningsprojektet, “Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming”, (SAFO) er et forskningskoordineringsprojekt under EU’s FP5. Det 3-årige projekt blev udført i perioden 2003 – 2006, og det involverede 26 partnere fra 20 lande. Hovedformålet med projektet var at forbedre fødevaresikkerheden og opretholde husdyrsundheden i økologisk husdyrbrug i eksisterende EU lande og lande som var kandidater til optagelse i EU ved hjælp af aktiv kommunikation af forskningsresultater og konklusioner i et forum af forskere, landmænd, politiske interesserenter og andre interessenter inklusive forbrugerne. (se www.safonetwork.org)

Gå til SAFO's hjemmeside... FBN
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English