ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

Dansk Økologisk Forskning og Udvikling

   

 

 

 

 

Organic RDD 2
Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram 2014-2018:
- under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Her præsenteres de projekter, der har fået tilskud under det nye økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogram Organic RDD 2:

 

 

VIPiglets: Mere robuste og tungere økologiske pattegrise per so  
     
PROTECFRUIT: Beskyttet produktion af økologiske æbler og pærer  
     
MultiChick - Diversitet og integritet i økologisk slagtefjerkræproduktion  
     
pECOSYSTEM- konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion  
     
RobustFish: nye muligheder for vækst og større robusthed i økologisk akvakultur  
     
SOBcows: Nye avlsmål og avlsplaner for økologiske malkekøer  
     
Multiplant - flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion  
     
BEEFARM - Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter  
     
OrganoFinery - Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi.  
     
RowCrop: Højere udbytter ved rækkedyrkning og efterafgrøder  

 

 

Hent folderen om Organic RDD 2

 

 

Se opslag til Organic RDD 2 ..


Bindende retningslinjer vedrørende inhabilitet ..

 

Slides fra infomøderne om Organic RDD 2:

Præsentationerne fra ICROFS' infomøder om Organic RDD 2:

Niels Halberg, ICROFS

Conny Wang Hansen, GUDP sekretariatet

Ilse A. Rasmussen, ICROFS

 

 

 

Organic RDD

Forskningsprogrammet Organic RDD blev udført i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter under GUDP.

 

Se de 11 Organic RDD projekter...

 

 

Hent folder om Organic RDD


 

 

 

     
 

FØJO III
Forskningsprogrammet FØJO III er udført i perioden fra 2006 til 2010 og består af 15 forskningsprojekter.

Målet i FØJO III har været at gennemføre forskning, der dækker hele den økologiske værdikæde. Læs mere om FØJO III...

 
 

Resultater fra økologiske forskning 2006-2010 I bogen til højre finder du et overblik over FØJO III forskningens væsentligeste resultater og perspektiver. Endvidere indeholder bogen resultater fra den fælles europæiske forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer: CoreOrganic.

Læs mere...

 

Se alle FØJO III projekters publikationer...

(Organic Eprints)

 

 

Den 4. oktober 2010 blev der afholdt en offentlig formidlingsdag, hvor forskere præsenterede deres resultater fra Foejo III. Her har du mulighed for bl.a. at læse og se præsentationerne fra dagen:
Om formidlingsdagen den 4. oktober 2010...

 

      Resultater
2006-2010...

 

 

     
         

 

Tidligere forskningsprogrammer:

FØJO II (2000-2005)
FØJO I (1996-1999)

 

 


 

 

 

 

 
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English