ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

 


Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

International forskning
Sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forskningsakvititeter.

Læs mere...

 

EU forskning
CORE Organic netværket
Find information om CORE Organic Network og forskningsprogrammerne Core Organic, Core Organic II og Core Plus Læs mere...

 

Dansk Forskning

Organic RDD 2:

Organic RDD 2 er det nye økologiske forskningsprogram, der løber fra 2014 - 2018. Læs mere om programmet og se de projekter, der er igangsat allerede...

 


Organic RDD:
2011-2013 blev der gennemført 11 økologiprojekter under GUDP programmet Organic RDD, med de tre hovedtemaer: Vækst, Troværdighed og Robuste Systemer.Læs mere om projekterne...

 

FØJO III

Et forskningsprogram med titlen ""internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet" (FØJO III) løb i perioden 2006 – 2010. Forskningsprogrammet består af femten projekter. Læs mere...

 

FØJO II

I 2000 initierede FØJO (nu ICROFS) en forskningsindsats, FØJO II, i fortsættelse af den danske handlingsplan for økologisk jordbrug. Læs mere...

 

FØJO I

I 1996 blev de første seks forskningsprojekter etableret. Det involverede 33 projekter, 15 institutter og omkring hundrede forskere. Tilsammenblev disse projekter nanvgivet FØJO I. De fleste af projekter var afsluttet ved udgangen af 2000. Læs mere...

 

Vidensynteser

Vidensynteser spiller en vigtig rolle for udvikling og kommunikation af den forskning, der finder sted under ICROFS' vinger. En syntese af viden kan blandt andet være et brugbart redskab i forberedelserne af nye forskningsprojekter samt i afklaringen af særlige problemer. Læs mere...

 

 

 
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English