ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 


International forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

 

Sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-aktiviteter. Målet er at styrke økologisk jordbrug og fødevarers position. ICROFS arbejder for at øge mulighederne for omlægning fra konventionel til økologisk landbrugsproduktion og for at promovere en bæredygtig udvikling af jordbrug og fødevaresystemer som et hele. Endelig bidrager ICROFS til udviklingen af agro-økologiske metoder.

 

Projekter kan enten være geografisk fokuserede aktiviteter eller horisontale aktiviteter, som finder anvendelse globalt eller i et større omfang af økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

 

Internationale forskningsprogrammer

 

Produktivitet og vækst i økologiske værdikæder (ProGrOV)

Forskningsprojektet om produktivitet og vækst i økologiske værdikæder blev sat i søen i januar 2011. Projektet søger at forbedre produktiviteten og væksten i eksisterende økologiske værdikæder i Uganda, Kenya og i Tanzania. Det skal ske ved udvikling af agro-økologiske metoder, ledelse af værdikæder og kapacitetsopbygning af forskning med en involverende og tværfaglig tilgang.

Læs mere... [kun beskrevet på engelsk]

 

GlobalOrg

Et forskningsprojekt om bæredygtighed af økologisk jordbrug i global perspektiv. Læs mere...

 

EU forskning

Den Europæiske Union financierer forskning om blandt andet fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, hvilket inkluderer forskning i bæredygtig og økologisk jordbrug. ICROFS deltager i en række af sådanne projekter. Læs mere...

 

CERTCOST - certificeringssystemer

CERTCOST er et europæisk forskningsprojekt støttet af EU Kommissionen. CERTCOST er en forkortelse for det såkaldte EU FP7 samarbejdsprojekt "Economic Analysis of Certification Systems for Organic Food and Farming."

Besøg projektets hjemmeside...

 

CORE Organic

Hovedidéen bag CORE Organic er trans-national koordinering af forskningsprogrammer mellem partner-lande. CORE Organic er en forkortelse for EU FP6 ERA-net projekt: "Coordination of European trans-national research in organic food and farming." Læs mere...

 

CORE Organic Funding Body Network (FBN)

CORE Organic Funding Body Network blev igangsat i 2007 for at fortsætte og udbrede samarbejdet efter afslutningen af det første såkaldte CORE Organic ERA-net projekt. Siden da er CORE Organic FBN udvidet til 23 deltagende lande.

Læs mere... FBN

 

ISOFAR

Den internationale organisation for forskning i økologisk jordbrug. Læs mere...

 

Organic Research Database

Den CABI-støttede portal tilbyder en hjemmeside til præsentation af aktuelle forskningsprojekter i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Læs mere...

 

Organic Eprints

Organic Eprints er et åbent on-line arkiv for forskning i økologisk jordbrug med mere end 8,000 publikationer - et antal der stiger løbende. Der er 10.000 registrerede brugere af organic Eprints og ca. 100.000 besøgende på www.orgprints.org om måneden. Al brug af arkivet er gratis. Arkivet indeholder videnskabelige og populære artikler, nyhedsbreve, rapporter, præsentationer, projektbeskrivelser, bøger og andre forskningspublikationer.

Besøg Organic Eprints...

 
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English