ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 


Forskningsmetodik ved ICROFS

 

ICROFS har som mål at sikre at forskningssystemet fokuserer på de mest relevante udfordringer for økologisk jordbrug og fødevaresystemer, og for en bæredygtig udvikling af jordbruget som hele. For at kunne fremme relevant og proaktiv forskning der kan gavne den fremtidige udvikling, er det nødvendigt at iagttage og udforske de værdier der findes i den helhedsorienterede synsvinkel og de principper og mål som økologisk jordbrug styrer efter, og i den bæredygtige udvikling af jordbruget.

 

Jordbrugssystemer er meget komplekse, og derfor er det nødvendigt for forskningen at fokusere, lave analytiske opdelinger og reducere den verden der skal observeres. Der er imidlertid det problem at dette kan gennemføres på mange forskellige måder, afhængig af hvilke metoder, synsvinkler, værdier og interesser der er i spil.

 

Undersøgelse og klarlæggelse af værdierne i den økologiske bevægelse er derfor en opgave af særlig betydning for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Økologisk forskning må nødvendigvis tage fat på problemet med hvordan forskningen kan erkende og inkorporere de fundamentale principper og værdier i økologisk jordbrug, samtidig med at den lever op til de videnskabelige krav om objektivitet.

 

Forskning der søger aktivt at deltage i udviklingen af økologisk jordbrug, skal være særligt opmærksom på hvor og hvordan værdier spiller, eller bør spille, en rolle i forskningen. På denne baggrund har der været en særlig indsats på udvikling af helheds- og praksisorienteret forskningsmetodik i ICROFS.

 

 

Figur 1 Forskningen er både iagttager og deltager i udviklingen af økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Der er derfor brug for at arbejde eksplicit med den værdiladede kontekst for forskningsaktiviteterne. Alrøe og Kristensen 2002

Der er udviklet en selvrefleksiv, systemorienteret tilgang der anerkender at den økologiske forskning både er iagttager og deltager (Figur 1). En tilgang der søger at afdække hvilke valg og reduktioner der foretages i forskningen, hvordan de forholder sig til det observerede system og de værdier der er involveret, og hvilke konsekvenser de har for de resultater der opnås. Vi kalder dette for ”refleksiv objektivitet”.

 

ICROFS har støttet udviklingen af forskningsmetodik gennem nationale workshops om forskningsmetodik med erfarne og nye forskere på feltet økologisk jordbrug, et interviewstudie af økologiske forskere, og et ph.d.-projekt om de filosofiske aspekter af helhedsorienteret forskning i økologisk jordbrug. Forskningsmetodik og analyser af værdier og videnskabelige perspektiver har også været et vigtigt aspekt i mange af ICROFS’ vidensynteser.

 

Læs mere om vidensynteser...

 

Der har været afholdt målrettede workshops om særlige problemer i forskning i fx økologiske fødevarer og menneskets sundhed, længerevarende sædskifteforsøg, og forskning på private bedrifter. ICROFS har også deltaget i europæiske workshops om forskningsmetodik og systemtænkning i relation til økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

 

Udviklingen af forskningsmetodik har involveret både forskere og repræsentanter for den økologiske bevægelse med henblik på gensidig læring, inspiration og refleksion i en vedvarende proces. Arbejdet vil fortsætte i de kommende år med henblik på videreudvikling af ”forskningsparadigmet” i ICROFS.
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English