ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Events

Generalforsamling: European Geosciences Union, Generalforsamling 2015, 12 - 17 April 2015 i Vienna, Østrig.

Herunder bl.a. sessionen "Organic farming and Soil management", hvor der vil blive diskuteret forskning i økologisk jordbrug set fra forskellige nationale perspektiv.

Læs mere

 

Konference: Tredje "African Organic Conference", 5-9 Oktober 2015 i Nigeria.

Tema: "At opnå social og økonomisk udvikling gennem økologisk og miljøvenligt landbrug". Deadline for indsendelse af papers er slutningen af marts 2015, via organic eprints.

Læs konferencefolder


ICROFS


 

Er agroforestry relevant i økologisk svine- og fjerkræproduktion?

 

 

Giv din mening til kende om perspektiverne i agroforestry på en workshop på AU Foulum torsdag 18. september 10.30-13.

Workshoppen er en del af projektet AGFORWARD, der involverer forskere og landmænd fra ti europæiske lande. Projektet har som mål at vurdere og synliggøre mulighederne ved at integrere husdyrproduktion med fx frugt- eller energiafgrødeproduktion som et middel til at forbedre ressourceudnyttelsen, bl.a. økologisk produktion.

Kom og hør praktikere fortælle om deres erfaringer med agroforestry i økologisk svine- og fjerkræproduktion. Giv din mening om væsentlige barrierer og udfordringer for etablering af træer på udearealerne og hvilke udviklingsbehov, der er.

Alle er velkomne. Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning.


Mere info: Anne Grete Kongsted, tlf. 8715 7993, mail: anneg.kongsted@agrsci.dk eller John Hermansen, tlf. 8715 8017, mail: john.hermansen@agrsci.dk, Institut for Agroøkologi.


Tilmelding: Senest mandag 8. september til Lene Kirkegaard på tlf. 8715 8016 eller lene.kirkegaard@agrsci.dk


Arrangementet er gratis. Der serveres kaffe, en forfriskning og sandwich.

 
 
     

 


 
ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

 

 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English