ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Events

Generalforsamling: European Geosciences Union, Generalforsamling 2015, 12 - 17 April 2015 i Vienna, Østrig.

Herunder bl.a. sessionen "Organic farming and Soil management", hvor der vil blive diskuteret forskning i økologisk jordbrug set fra forskellige nationale perspektiv.

Læs mere

 

Konference: Tredje "African Organic Conference", 5-9 Oktober 2015 i Nigeria.

Tema: "At opnå social og økonomisk udvikling gennem økologisk og miljøvenligt landbrug". Deadline for indsendelse af papers er slutningen af marts 2015, via organic eprints.

Læs konferencefolder


ICROFS


 

Søg støtte til udviklingen af teknologi til gavn for økologisk landbrug

 

 

Virksomheder og web-iværksættere kan søge om tilskud til udvikling af ny teknologi til gavn for jordbrug og det øvrige fødevareerhverv. Fra dansk side er der helt eksklusivt fokus på teknologi, der er til gavn for økologisk produktion.


Landbruget står over for store udfordringer og skal forholde sig til krav om højere produktivitet, bedre konkurrenceevne og bæredygtige produktionsmetoder.
Her kan ny teknologi spille en afgørende rolle. Intelligente maskiner, sensornetværk og avanceret kommunikationsteknologi koblet med beslutningsstøtte er vigtige elementer i fremtidens landbrug.

 

Det er baggrund for det europæiske innovationsprojekt SmartAgriFood, der netop har stillet fire mio. euro til rådighed til udviklingen af såkaldt IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi) til landbruget. Projektet er en del af EU's store internetsatsning Future Internet, hvis mål er at gøre det nemmere og mere fleksibelt for europæiske virksomheder at arbejde på nettet.

 

Pengene skal finansiere nye applikationer og tjenester, der kan rette op på det faktum, at der i forvejen ikke er ret mange smarte IKT-værktøjer til anvendelse i landbruget. Med det nye udbud kan små og mellestore virksomheder søge økonomisk støtte til projekter, der gør landmænd, gartnere og fødevareproducenter i stand til at øge produktiviteten og samtidig mindske miljøbelastningen. 

 

SmartAgriFood kan søges om tilskud på op til 100.000 euro, og pengene fordeles i tre faser: 1) Udvikling af prototype, 2) Test hos slutbrugere og 3) Forretningsudvikling. Der er i fase 2 og 3 krav om supplerende egenfinansiering , henholdsvis 25 og 50 procent.

 

SmartAgriFood er gået sammen med ERA-nettet ICT-AGRI, der bidrager med yderligere to mio. euro til finansiering af deltagelse af forskningsinstitutioner og virksomheder i projekterne. SmartAgriFood og ICT-AGRI søges samlet af et til formålet dannet konsortium.  Ideen er nemlig, at virksomheder og web-iværksættere ved at samarbejde med partnere støttet af ICT-AGRI kan få uovertruffen adgang til ekspertise inden for teknologi, landbrug og innovation. SmartAgriFood kan også søges uafhængigt af ICT-AGRI.

 

Den danske Innovationsfond har afsat 500.000 euro til ICT-AGRI, og netop den danske andel er helt ekstraordinært øremærket til teknologi, der gavner den økologiske produktionsform. Det vil med andre ord sige, at danske ansøgere til ICT-AGRI er forpligtet til at have økologien for øje og kunne argumentere for det.

 

Ansøgere har mulighed at finde yderligere information og potentielle projektpartnere på ICT-AGRIs hjemmeside. Hvis du/I ligger inde med nyttig viden – eller tænker, at I kan bidrage på anden vis – opfordres I til at registrere jer på ICT-AGRIs partnerliste.

 

Information specifikt vedr. SmartAgriFood findes her.

Der er ansøgningsfrist 15. november.

YDERLIGERE INFORMATION

Seniorforsker Claus Grøn Sørensen
Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Direkte telefon: 87157638
Mobiltelefon: 22827547


 

 
 
     

 


 
ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

 

 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English