ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Events

Generalforsamling: European Geosciences Union, Generalforsamling 2015, 12 - 17 April 2015 i Vienna, Østrig.

Herunder bl.a. sessionen "Organic farming and Soil management", hvor der vil blive diskuteret forskning i økologisk jordbrug set fra forskellige nationale perspektiv.

Læs mere

 

Konference: Tredje "African Organic Conference", 5-9 Oktober 2015 i Nigeria.

Tema: "At opnå social og økonomisk udvikling gennem økologisk og miljøvenligt landbrug". Deadline for indsendelse af papers er slutningen af marts 2015, via organic eprints.

Læs konferencefolder


ICROFS


Kirsten Lund Jensen er ny formand for ICROFS' Programkomité

 

Økologichef i Landbrug og Fødevarer, Kirsten Lund Jensen, bliver ny formand for ICROFS´ Programkomité, der med medlemmer fra relevante landbrugs- og fødevareorganisationer er ansvarlig for udvikling og fremme af økologiske fødevaresystemer.


Med udpegelsen af Kirsten Lund Jensen som formand for ICROFS’ Programkomité, får økologi-forskningen en stærk økologiforkæmper i spidsen.


”Jeg synes, vi har en opgave med at synliggøre, hvor vigtigt det er at prioritere økologiforskning i Danmark. Det kan være svært, fordi det er så langsigtet; så bliver det let usynligt. Men hvis vi ikke investerer i forskning, bliver vi ikke ved med at kunne gøre os gældende indenfor økologi,” siger Kirsten Lund Jensen, der er økologichef i Landbrug og Fødevarer med ansvar for at sikre varetagelsen af de økologiske medlemmers interesser.


Med en uddannelse som jordbrugsøkonom og økologisk landmand samt mange års

arbejde indenfor økologisektoren kan hun således bidrage med et stort kendskab til området.


”Jeg kommer fra erhvervslivet og har de brugerorienterede briller på i forhold til, hvilke udfordringer økologiforskningen har, så jeg kan være med til at sikre, at det, der forskes i, faktisk også er det, erhvervslivet vurderer som relevant,” siger Kirsten Lund Jensen og tilføjer, at hun med sin platform også vil kunne sikre en tæt dialog mellem forskningsverdenen og erhvervslivet, så ny viden opdages og bringes i spil ude i virkeligheden.


”Jeg forventer at kunne gøre en indsats for at få ekstra meget fokus og turbo på økologiforskningen i Danmark.”


Netop den tætte relation til erhvervslivet er noget, ICROFS’ bestyrelsesformand Mette Wier hæfter sig ved i valget af Kirsten Lund Jensen.


”Jeg er utroligt glad for, at Kirsten sagde ja til at blive programkomiteens nye formand. Relationen til erhvervet - ja til dem, der bruger økologi i hverdagen - er essentiel for at drive øko-forskningen fremad,” siger hun.

 

Tættere dialog
ICROFS’ bestyrelse og programkomité knyttes endnu tættere sammen med udpegelsen af Kirsten Lund Jensen, der har siddet i bestyrelsen siden oktober 2013. I praksis kommer det til at betyde en tættere dialog og større sammenhæng mellem de to organer.


Når programkomitéen mødes 24. september er det en helt ny komité, der stikker hovederne sammen.


Det er ikke kun en ny formand for komitéen, der skal præsenteres; yderligere fem nye medlemmer er blevet udpeget og repræsenterer sammen med de resterende otte medlemmer en række landbrugs- og fødevareinstitutioner indenfor såvel forskning som erhverv og forbrug.


Programkomitéens medlemmer repræsenterer de institutioner og skal medvirke til at fremme økologiske fødevaresystemer, herunder jordbrug, akvakultur, forarbejdning og udbredelse af økologiske fødevarer. Medlemmerne dækker i fællesskab de vigtigste fagspecifikke forsknings- og udviklingsområder inden for ICROFS’ arbejdsområde. Heri ligger først og fremmest at udarbejde indstillinger til bestyrelsen om strategi, opslag til forsknings- og udviklingsprogrammer, bevilling og afslag til projekter og følge igangværende projekter.

 

-----------------------------------------

FAKTA

Nye medlemmer i ICROFS’ Programkomité

Ny formand:
Kirsten Lund Jensen; 48 år
Økologichef i Landbrug og Fødevarer

Hun afløser Michael Stevns.

 

  • Hanne Lakkenborg Kristensen afløser Karen Søegaard som repræsentant for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.
  • Jakob Magid afløser Svend Christensen som repræsentant for KU, Institut for Plante- og Miljøvidenskab.
  • Tove Christensen afløser Alex Dubgaard for KUs Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.
  • Jeppe Juhl efterfølger Dorte Ernst som repræsentant for Forbrugerrådet.
  • Kirsten Holst Sørensen træder ind i stedet for Ole Bloch Engellyst for Videncentret for Landbrug.

Derudover har Programkomitéen repræsentanter fra Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, DTU – Fødevareinstituttet, Landbrug & Fødevarer, DTU – Risø, Økologisk Landsforening samt DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Der er desuden en observatør fra NaturErhvervstyrelsen og sekretær fra ICROFS.

 

Se alle medlemmer af programkomitéen her.

For flere oplysninger, kontakt Centerchef for ICROFS, Niels Halberg, telefon 87 15 80 37, bestyrelsesformand for ICROFS, Mette Wier, telefon 35 33 69 38 eller formand for ICROFS’ Programkomité, Kirsten Lund Jensen, telefon 3339 4688.

 

 
 
     

 


 
ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

 

 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English