ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Events

Generalforsamling: European Geosciences Union, Generalforsamling 2015, 12 - 17 April 2015 i Vienna, Østrig.

Herunder bl.a. sessionen "Organic farming and Soil management", hvor der vil blive diskuteret forskning i økologisk jordbrug set fra forskellige nationale perspektiv.

Læs mere

 

Konference: Tredje "African Organic Conference", 5-9 Oktober 2015 i Nigeria.

Tema: "At opnå social og økonomisk udvikling gennem økologisk og miljøvenligt landbrug". Deadline for indsendelse af papers er slutningen af marts 2015, via organic eprints.

Læs konferencefolder


ICROFS


ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

 

Så meget koster det at producere økologisk hømælk
Mælk fra køer, som primært fodres med hø, udgør en meget lille del af mælkeproduktionen i Danmark. Det kræver en merpris til landmanden at skifte ensilagen ud med hø, og i projektet Ecoserve er der regnet på, hvor stor denne merprisen er.

Læs mere her 


Ni anbefalinger til den danske økologiindsats
I 2013 igangsatte NaturErhvervstyrelsen en evaluering af den samlede danske økologiindsats, herunder regeringens ”Økologisk Handlingsplan 2020”. 

Kommunikationsvirksomheden Operate har på den baggrund udarbejdet en rapport og ni anbefalinger til, hvordan indsatsen på økologiområdet fremover kan justeres. Der er nemlig brug for en justering af de nuværende aktiviteter for at indfri målet om, at det økologiske areal i Danmark skal fordobles i 2020.

 

Læs mere her 

 

Ny undersøgelse: Økologisk frugt og grønt er sundest
En omfattende undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet British Journal of Nutrition konkluderer, at der er klare helbredsfordele ved at vælge økologisk frem for konventionelt dyrkede afgrøder.

Det er særligt de forhøjede niveauer af antioxidanter, der vækker forskernes store interesse.

 

Læs mere her 

 

Hestebønner kan erstatte udenlandsk soja
Nye forsøg fra Videncentret for Landbrug viser, at hestebønner kan erstatte en væsentlig del af den soja, som økologiske landmænd i dag importerer fra udlandet.

Læs mere her 

 

 

Stor interesse for økologi i de offentlige køkkener
Ved ansøgningsrunden for 2014, til den såkaldte økologifremmeordning, hvor der er afsat 28 millioner årligt i perioden 2012-2014, har Fødevareministeriet modtaget ansøgninger for omkring 39 millioner kroner. Der er allerede omstillingsprojekter i gang i 24 kommuner, så interessen for årets ansøgningsrunde viser, at danskerne gerne vil økologien”, siger fødevareministeren.

 

Læs mere her 

 

Nyt magasin og website om økologer
Med et nyt magasin og website ønsker Økologisk Landsforening og Økologi & Erhverv at udbrede viden om, hvordan økologiske landmænd arbejder. Her kan du møde 50 økologer og se, hvordan de udøver deres håndværk i marken, i stalden og i handlen.

Læs mere her 

 

Agroforestry i økologisk husdyrproduktion
Agroforestry er arealanvendelse, hvor træer, buske og lignende dyrkes i forening med afgrøder eller husdyr. Et stort europæisk projekt, AGFORWARD, undersøger, om det er en mulig udviklingsvej for økologisk husdyrproduktion. Projektet involverer forskere og landmænd fra 10 lande, herunder Danmark.

Læs mere her 

 

Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Forbedrede resultater med bekæmpelse af ukrudt på landbrugsmarkerne er målsætningen for et nyt forskningsprojekt med deltagelse af Aarhus Universitet og Kongskilde Industries. Projektet satser på nyudvikling af skærløsninger til forbedring af ukrudtseffekten ved radrensning på små rækkeafstande.

Læs mere her 

 

ICROFS Nyt, juni 2014
Læs bl.a.:
- Nyt fra ICROFS
- Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl
- Spisekvalitet af økologisk kød fra unge krydsningsdyr
- Genetisk variation af rødder og rodhår mellem sorter af vårhvede
- Arrangementer og publikationer

Hent nyhedsbrevet 

 

 

Ny kommunikationsmedarbejder i ICROFS
Nina Hermansen er ansat som midlertidig kommunikationsmedarbejder i ICROFS. Hun er barselsvikar for Camilla Mathiesen, der er tilbage i september 2015. Nina kommer fra en stilling som kommunikationspartner ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Hun er uddannet journalist og Cand.Public.

 

Økologiske kyllinger i skoven

Økologiske slagtekyllinger skal gå ude i skoven, spise flere planter og insekter fra udearealer, og produktionen skal suppleres med nye racer, der udviser en mere naturlig fødesøgningsadfærd. Det er nogle af de tiltag, der skal bidrage til en mere divers, troværdig og robust økologisk slagtekyllingeproduktion, og som undersøges i det ICROFS-koordinerede Organic RDD2 projekt MultiChick


Læs mere...

 

Fluelarver forhindrer øko-høns i at hakke i hinanden
Seniorkonsulent i kemi og bioteknik på Teknologisk Institut, Lotte Bjerrum er inviteret i studiet på P4 morgen Østjylland for at fortælle om det ICROFS-koordinerede Organic RDD-projekt BioConval. - Den økologiske produktion har udfordringer i at give deres fjerkræ 100 procent økologisk foder, fordi de ofte kommer til at mangle vigtige proteiner, siger Lotte Bjerrum til P4.

Og hvis fjerkræet ikke får nok proteiner, kan det have alvorlige konsekvenser.

- Det kan få hønsene til at plukke sig selv eller hakke i hinanden. Det kan man undgå ved at fodre dem med fluelarver, for de indeholder lige præcis de proteiner, som hønsene har brug for, siger hun.

Læs mere.

Hør udsendelsen

 

 

Salget af økologiske fødevarer i danske supermarkeder stiger fortsat

Det seneste år er salget af økologi steget med seks procent mod en stigning på bare 0,5 procent året før, skriver Landbrugsavisen. Der blev i alt solgt økologiske føde- og drikkevarer for 5,8 mia. kr. i danske supermarkeder i 2013. Omsætningen af økologiske æg er steget med 24 procent, mens omsætningen af økologisk kød steg med 17 procent i 2013.


Læs mere...

 

 

Handlingsplan fra EU Kommissionen om økologisk landbrug i Europa

Kommissionen har godkendt en handlingsplan omhandlende økologisk landbrugs fremtidige udfordringer. Handlingsplanen fokuserer blandt andet på at styrke forbindesen mellem EU forskningsprojekter inden for økologi og primærproduktionen og på at fremme brugen af økologi i offentlige køkkener, f.eks. i skoler. Kapitel 4.3 handler specifik om fremtidige innovations- og forskningsbehov.

Læs mere...

 

 

ICROFS assisterer Fødevareministeren med svar om økologi og sundhed
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) er blevet bedt om at fremlægge videnskabelig dokumentation for en udtalelse om, at økologiske fødevarer er sundere end konventionelt producerede fødevarer. ICROFS har assisteret med ministersvaret. I forbindelse med svaret er der udarbejdet enliste over forskningsresultater, som relaterer sig til forholdet mellem økologi og sundhed. Læs mere...

 

Ny video om NO-Cast, økologisk svineproduktion uden kastration
Brian Holm, økologisk svineproducent, fortæller om sin deltagelse i det ICROFS-koordinerede Organic RDD projekt No-Cast. Han mener, det er en win-win situation at kunne undgå at kastrere grisene, da man både øger dyrevelfærden og får hurtigere voksende hangrise, der ikke kræver så meget foder.

Se video

 

Økologi i offentlige køkkener
Skal de ældre på plejehjemmet, børnene i vuggestuen og de indsatte i fængslet spise økologisk? Skal maden i de offentlige ansattes kantiner være økologisk? Ja, siger regeringen til de spørgsmål, men hvad mener forbrugerne? Og hvor skarpe er danskerne egentlige i deres kendskab til de økologiske spisemærker? Det kan man læse om i en ny rapport udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Læs mere.

Hent hele rapporten " Økologi i offentlige køkkener" her

 

 

Nyt elektronisk værktøj skal videreudvikle dansk økologi

Forestil dig en elektronisk platform, for eksempel en app, hvor du kan få detaljeret indsigt i dyrenes trivsel hos den økologiske svineproducent og i, hvordan kødet pakkes i miljørigtig emballage på slagteriet for at bruge så lidt energi som muligt. Værktøjet eksisterer ikke endnu, men konceptet ligger klart, og tilbage er ’blot’ at udvikle og implementere det. Idéerne og tankerne bag konceptet er resultatet af Organic RDD projektetMultiTrustRapporten om behov og ønsker til sådant et redskab kan ses her.

 

 

Økologisk svinekød fra skoven

Det nye ICROFS koordinerede Organic RDD 2 projektpECOSYSTEM undersøger fordelene ved at integrere produktion af frilandsgrise og træbiomasse til energi. Økologiske søer og deres smågrise kan sættes ud på arealer med træer. Det kan forbedre dyrenes sundhed og velfærd og er også en bedre løsning for miljøet end at sætte grisene ud på græsmarker.Læs mere...

 

 

Økologiske surkirsebær skal hjælpes på vej

Et nyt forskningsprojekt skal finde sorter af økologiske surkirsebær, der kan modstå sygdomme og sætte skub i den økologiske produktion, der er forsvindende lille.Læs mere...

 

 

Bliv helt klar til Horizon 2020

EU’s nye program for forskning og innovation, Horizon 2020, er nu skudt i gang, og de første opslag om projektmuligheder er offentliggjort. EU uddeler over de næste to år ca. 112 milliarder kroner til forskning og innovation. Læs mere...

Se briefing fra TP Organics om Horizon 2020 her.

Se fact sheet om finansieringsmuligheder under Horizon 2020 her.

Læs mere om Kommissionens Inovation support services her.

Der er til lejligheden åbnet en Linked In gruppe, hvor man kan søge efter projektpartnere.

Et dossier fra TP Organics: "European Innovation Partnership - Opportunities for Innovation in Organic Farming and Agroecologykan ses her.

 

 

Flere og flottere økologiske æbler og pærer

Der spilles på flere strenge i det nye ICROFS koordinerede Organic RDD 2 projekt PROTECFRUIT, der undersøger og udvikler en række metoder til at sikre god kvalitet, holdbarhed og udbytte i økologiske frugtproduktion. Læs mere...

 

 

HighCrop billedværktøj – et nyt redskab til optimering af planteavlen på økologiske bedrifter

I det ICROFS koordinerede Organic RDD projekt HighCrop er der blevet udviklet et planlægnings- og rådgivningsværktøj, hvor man ved hjælp af billedkort kan finde de indsatsområder, der er mest relevante for en given bedrift. Læs mere...

 

Servicetjek af regeringens økologiindsats

Fødevareministeren Dan Jørgensen lancerer nu et stort nyt servicetjek af regeringens økologiindsats. Her skal der blandt andet indsamles nye ideer hos landmænd, eksperter og andre interessenter, der kan fremme økologien i Danmark.
Læs mere 

 

Saltvandsindsprøjtning til økologisk forskning og udvikling

Det er nu besluttet, hvilke projekter der vil få tilskud for de første 67 mio.kr. ud af de i alt 120 mio.kr., som på finanslovsaftalen for 2013 blev afsat til økologisk forskning og udvikling i perioden 2013-15. Midlerne vil blive fordelt over tre år fra Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Projekterne igangsættes efter vejledning fra ICROFS og har fokus på praktisk anvendelse ude hos landmænd og virksomheder. "De nye bevillinger giver en god vitaminindsprøjtning, så vi kan fortsætte den positive udvikling, som økologiforskningen har været inde i siden 1996. Danmark er førende på økologiområdet internationalt og dette vil styrke vores position yderligere", siger formanden for ICROFS' bestyrelse Mette Wier.

Se faktaark om de økologiske projekter her 

Læs mere 

 

 

Saltvandsindsprøjtning til svensk økologiforskning

Det svenske forskningsråd har afsat 12 millioner SEK hvert år i fire år til økologiforskning. Pengene kommer oven i de midler, der er afsat til svensk deltagelse i EU Kommissionens økologiforskningsprogram CORE Organic. Ansøgningsprocessen til de ekstra forskningsmidler starter ved årsskiftet. Læs mere...

 

Det økologiske sortiment af grøntsager skal udvides

Produktion af økologiske grøntsager har sine egne udfordringer. De sorter, der er godkendte til økologisk dyrkning, siges at være velegnede til formålet, men der er utilstrækkelige videnskabelige afprøvninger, der understøtter det. Det råder forskere fra Aarhus Universitet og medspillere fra erhvervslivet bod på i to projekter støttet med i alt 1,7 mio. kroner fra Fødevareministeriets Grøn Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Projektet er et samarbejde mellem AgroTech, som leder projektet, og Aarhus Universitet, GartneriRådgivningen, Aarstiderne, Økologisk Landsforening, frøleverandører og primærproducenter.

Læs mere...

 

 

ICROFS har fået ny formand og ny bestyrelse

ICROFS har i forbindelse med, at fødevareministeren har forlænget centrets mandat for perioden 2013-2017 fået ny formand og ny bestyrelse. Ny formand er professor ved Institut for Samfund og Globalisering på RUC Mette Wier, der tidligere har været formand for regeringens Forebyggelseskommission og medlem af Natur- og Landbrugskommissionen. Fødevareminister Karen Hækkerup mener, at ICROFS er en afgørende faktor, for at regeringen kan nå sine økologimål og glæder sig over valget af den nye formand. 

Læs mere...

 

 

AU-forskere verdensmestre i økologi

Aarhus Universitet er det mest publicerende universitet i verden inden for økologisk dyrkning. Det viser en ny såkaldt bibliometrisk opgørelse.
På anden-og tredjepladsen følger universitetet i Wageningen og Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Læs mere...

Resumé af undersøgelsen her (obs! På tysk.)

 

 

Ministerbesøg i ICROFS

Torsdag 24. oktober 2013 fik ICROFS besøg af udviklingsminister Christian Friis Bach. Mødet var sat i stand i forbindelse med et arrangement af Viborg Radikale, som ønskede at vise ministeren nogle af Viborg Kommunes mest markante virksomheder og forskningsinstitutioner på udviklingsområdet.

Ministeren blev bl.a. introduceret til centrets nuværende internationale aktiviteter herunder aktiviteter i udviklingslandene.

Læs mere...

 

 

Det økologiske sortiment af grøntsager skal udvides

Produktion af økologiske grøntsager har sine egne udfordringer. De sorter, der er godkendte til økologisk dyrkning, siges at være velegnede til formålet, men der er utilstrækkelige videnskabelige afprøvninger, der understøtter det. Det råder forskere fra Aarhus Universitet og medspillere fra erhvervslivet bod på i to projekter støttet med i alt 1,7 mio. kroner fra Fødevareministeriets Grøn Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Projektet er et samarbejde mellem AgroTech, som leder projektet, og Aarhus Universitet, GartneriRådgivningen, Aarstiderne, Økologisk Landsforening, frøleverandører og primærproducenter.

Læs mere...

 

Inspirationsdag for økologisk fjerkræproduktion

Den 31. oktober 2013 fra kl. 11.30-20.20 er der inspirationsdag for økologisk fjerkræproduktion som bl.a. omhandler fluelarver, lyngflis og 100 % økologisk fodring. Deltagere kan se ovenstående praktiseret hos Jan Volmar, Brande og efterfølgende høre en række oplæg fra producenter, konsulenter og en forsker. Deltagelse er gratis og sidstetilmeldingsfrist er den 28. oktober 2013.

Læs mere...

 

Temamøde: Økologisk rapsdyrkning på Bornholm

Mødet finder sted på Bornholm, onsdag den 30. oktober 2013 kl. 10:00 – 14:30. I løbet af dagen kan du se og høre om økologiske forsøg med rapsdyrkning herunder demonstration af dyrkningstiltag mod rapsjordlopper; biomasseproduktion i efterafgrøder, samt etablering, gødning og skadedyr. Endvidere er der rundvisning på Lehnsgaards oliemølle. Mødet er åbent for alle interesserede.

Læs mere...

 

Smager kødet fra enggræssende dyr bedre?

I projektet Smag på Landskabet går man i gang med at undersøge, om bøffen reelt er sundere og mere velsmagende, hvis den stammer fra dyr, der har græsset på en dansk sommereng. Projektets mål er at gøre naturpleje rentabel for landmanden, så vi i langt højere grad end nu, kan få plejet de mange naturarealer i Danmark på den mest skånsomme måde.

Læs mere...

 


Mulighederne for at anvende stevia som sødemiddel i økologiske fødevarer skal undersøges

I et nyt forskningsprojekt, der ledes af forskere fra Aarhus Universitet i samspil med en række industrielle partnere, er det ambitionen at udvikle et stevia-produkt, som fødevareindustrien kan bruge som sødemiddel i økologiske fødevareprodukter.

Læs mere...

 

BerryMeat-workshop den 26. november 2013

Organic RDD projektet, BerryMeat, som omhandler nye markedsmuligheder med urter og bær i økologiske kødprodukter, afholder workshop hos Tulip i Vejle den 26. november. På workshoppen kan du høre om projektets spændende resultater samt smage på de nyudviklede kødprodukter.

Læs mere...

 

Nye videoer fra projektet NOCAST -økologisk svineproduktion uden kastration.

Projektleder Bent Borg fortæller her om status i det ICROFS koordinerede Organic RDD projekt NOCAST. Se flere nye videoer om de mange forskellige fronter, der arbejdes på i projektet her.

 

Fase 2-ansøgninger til Oganic RDD 2

Du kan nu finden en oversigt over alle Fase-2 ansøgninger, som er blevet indsendt til Organic RDD-2. Oversigten findes her.

Hvis du også kunne tænke dig at se, hvad der er modtaget af ansøgninger til GUDP-2013-2 ansøgningsrunden, findes denne oversigt på samme hjemmeside.

Læs mere...

 

Fart på dansk økologi

Økologisk mælk, æg og havregryn er i dag det naturlige valg for mange husstande. Og flere og flere danskere får øjnene op for økologiens kvaliteter.

Nye tal fra NaturErhvervstyrelsen viser, at vi nu er oppe på knap 183.000 hektar økologisk areal.
Læs mere...

 

God interesse for projektet BIOCONVAL på EU seminar om insekter som dyrefoder.

Det ICROFS-koordinerede Organic RDD projekt BIOCONVAL, der fokuserer på at udvikle integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion, blev for nyligt præsenteret for nøgle-interessenter på et EU-seminar i Bruxelles. Interessen for projektets perspektiver var stor. Læs mere...

 

Høj andel græs gavner klima og biodiversitet

Foreløbige resultater fra undersøgelser af mælkeproduktionssystemer i tre europæiske lande indikerer, at en større andel græs i foderrationen reducerer biodiversitetstabet akkumuleret over hele kæden. Resultaterne stammer fra et stort EU-projekt, SOLID, der fokuserer på økologisk og lavinput-mælkeproduktion, hvis mål bl.a. er at forbedre metoderne til miljøvurdering.
Læs mere...

 

 

To dage med fokus på økologisk svineproduktion

Der var god interesse fra både ind- og udland for den videnskabelige workshop om økologisk svineproduktion, som blev afholdt 12. og 13. juni 2013 på Hovborg Kro. Udfordringerne i økologisk svineproduktion er mange og forskellige, og deltagerne kom omkring dem alle.

Læs mere....

 

Pattegrisedødeligheden i økologiske besætninger skal reduceres

En undersøgelse, som er bestilt af Fødevareministeriet, viser en høj pattegrisedødelighed i økologiske besætninger. Der bør sættes ind med tiltag, som kan reducere dødeligheden, mener forskerne bag undersøgelsen. Læs mere....

 

Temadag om økologisk kernefrugt
den 22. august 2013
, AU Årslev

Institut for Fødevarer, AU, Årslev invitererer til temadag om økologisk kernefrugt 22.8. i Årslev.

På dagen kan man få inspiration til at forbedre kvalitet og udbytte i den økologiske frugtplantage, høre om det sidste nye forskning og rådgivning inden for udvalgte udfordringer i økologisk produktion af kernefrugt og møde andre økologiske frugtavlere, rådgivere og forskere. Obs: Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig.

Se hele programmet her.

 

 

NjF Seminar: "Organic farming systems as a driver for change" - 21-23 August 2013

Seminaret afholdes på Vingstedcentret i Vejle og er tilrettelagt omkring fire følgende spor:
1. Societal and economic viability
2. Transition to renewable resources 
3. Nutrient sufficiency and management in farming systems 
4. Productivity and sustainable production levels in animal and crop production

Bemærk! Deadline for tilmelding til lavere takst er 1. juni!

 

Se program...

Læs mere...

 

 

Der skal mere økologisk oksekød i køledisken

Mens afsætningen af økologiske varer stiger støt, så ser det knap så godt ud for udbuddet af økologisk oksekød. I det ICROFS koordinerede Organic RDD projekt SUMMER, arbejder man blandt andet på at skabe bedre rammer for at øge udbuddet af kød fra økologisk ungkvæg, der dels kan puttes ned i indkøbsvognen for rimelige penge og dels kan give et fornuftigt afkast til den økologiske landmand

Læs mere...

 

 

Temadag om økologisk sædskifte

Som en del af det ICROFS koordinerede Organic RDD projektHigh Crop, blev der 21. maj afholdt en temaeftermiddag i Foulums økologiske sædskifteforsøg.  Der var god interesse for arrangementet, hvor ca. 40 deltagere, fortrinsvist forskere og konsulenter fra landbruget, var mødt op.

Læs mere...

 

Fotokonkurrence om økologisk landbrug

Som en del af det ICROFS koordinerede Organic RDD projekt High Crop, er der startet en fotokonkurrence. Her inviteres alle til at indsende deres bedste bud på, hvad økologisk landbrug handler om. Der kan indsendes billeder i tre kategorier:

- Økologi når det er bedst

- Økologernes hverdag

- Økologiske festdage

Læs mere om konkurrencen her.

 

 

Lille tag med stor betydning i økologisk æbledyrkning

Kan man dyrke æbler uden at sprøjte og uden at få frugten skadet af svampeangreb ved at sætte et tag over æbletræerne? Svaret er ja. OrganicRDD projektet FruitGrowth har fået meget positive og overbevisende resultater ved at gøre forsøget.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

SUMMER-kyllinger på urter

Det er nødvendigt at bruge kyllinger med lavere væksthastighed for at opnå bedre velfærd i produktionen af økologiske slagtekyllinger viser foreløbige resultater fra Organic RDD-projektet SUMMER, som har gennemført forsøg med øko-slagtekyllinger med adgang til udeareal med urter. Desuden bør der fokuseres mere på den enkelte kyllingetypes aktuelle næringsbehov og udnyttelse afføde fra udearealet.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Nye metoder på vej til at forebygge gulrust i økologisk hvede og triticale

Et nyt forskningsprojekt finansieret af Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) går i dybden med at undersøge, hvordan man kan lave et nyt og varslingssystem for gulrust. Der vil tillige blive forsket i hvad der i det hele taget kan gøres for at mindske risikoen for nye angreb af gulrust i økologisk korn.

Læs mere...

 

 

Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler forstærket indsats for økologi

Natur- og Landbrugskommissionen har nu afsluttet sit arbejde, og en af kommissionens 44 anbefalinger handler om en forstærket indsats for økologi. I den afsluttende rapport anbefaler kommissionen, at økologi fortsat prioriteres højt som indsatsområde og at den flerårige økologiforskning og -udvikling videreføres og fokuseres på at skabe og udnytte synergi mellem miljø- og biodiversitetshensyn og en velfungerende økologisektor.

Se hele rapporten her. Om økologi: fra s. 70.

 

 

Stor interesse for Organic RDD 2

Fristen for at indgive interessetilkendegivelser til det nye økologiske forsknings-, demonstrations- og udviklingsprogram Organic RDD 2 er nu passeret, og 65 interessetilkendegivelser er modtaget. Der er projektidéer for 632 millioner kr., og der er søgt om støtte for langt mere end de op til 90 millioner kr., der er at dele ud. Se liste med interessetilkendegivelser...Økologikongres 2009

Læs mere....

 

Fremtidens økologiprojekter skal findes nu
GUDP-bestyrelsen indkalder nu ansøgninger til et nyt økologisk forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogram: Organic Research, Development, and Demonstration 2 (Organic RDD 2), hvor der kan søges støtte til projekter, der varer op til 4 år med et samlet tilskud på mellem 250.000 kr. og 15 mio. kr. pr. projekt. Organic RDD 2 har overordnet fokus både på kort- og langsigtede perspektiver, på sektor og samfund samt på forskning og praksis.

Læs mere... Økologikongres 2009

 

 

Slides fra infomøderne om Organic RDD 2:

Præsentationerne fra ICROFS' infomøder om det nye forskningsprogram Organic RDD 2 finder du her:

Niels Halberg, ICROFS

Conny Wang Hansen, GUDP sekretariatet

Ilse A. Rasmussen, ICROFS

 

 

Kødskat, klimakrise og fremtidens landbrug
Det var de helt store emner, der kom på bordet, da Aarhus Universitets alumnemagasin AUgustus inviterede til fyraftensmøde d. 6. februar, hvor klimaprofessor Jørgen E. Olsen og seniorforsker og leder af ICROFS, Niels Halberg stillede op til debat. Knap 200 fremmødte diskuterede fødevareproduktion, klimakrise, fattigdom og landbrugspolitik med oplægsholderne.

Læs mere... Økologikongres 2009

 

 

To projekter udvalgt i Core Organic II's seneste udbud

To projekter er udvalgt under Core Organic II's seneste udbud. De to projekter løber i perioden 2013-2015. Det ene, COBRA, Coordinating Organic plant BReeding Activities for Diversity, fokuserer på afgrøde-diversitet og -kvalitet. Det andet, Healthy growth - fra niche til volumen med integritet og troværdighed, fokuserer på, hvordan volumen og økologiske værdier bedst kombineres. Læs mere... Økologikongres 2009

 

Nyt varslingssystem skal hjælpe økologiske planteavlere i kampen mod gulrust

Et udbyttetab på 90-100 procent. Det oplevede en del økologiske landmænd i 2009 og 2010, da deres vintertriticale blev angrebet af gulrust. Nu bliver et nyt og mere intensivt varslingssystem for gulrust i hvede og triticale udviklet i løbet af 2013-2016 på Aarhus Universitet i samarbejde med Videncentret for Landbrug og med støtte fra Fødevareministeriet.

Læs mere... Økologikongres 2009

 

 

125 mio til grønnere juletræer, bedre staldlugt og dyrevelfærd

21 projekter med nye løsninger på fødevareerhvervets udfordringer har modtaget i alt 125 millioner kroner fra Fødevareministeriets Grønne Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Læs mere... Økologikongres 2009

 

 

Forsker advarer økologer mod helt at droppe pløjning

Det kan være meget svært for økologiske landmænd at styre ukrudtet – ikke mindst rodukrudtet – hvis man praktiserer pløjefri dyrkning år efter år. Dette og meget mere kan man høre mere om på næste års plantekongres i Herning d. 15.-16. januar.

Læs mere om pløjning og økologi.....

Se program for plantekongressen 15.-16- januar 2013.

 

 

Nyt samarbejde styrker forskning i jordbrug og fødevarer
ICROFS’ centerleder, Niels Halberg overtager fra årsskiftet direktørposten i DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet. Både ICROFS og DCA leverer forskning og myndighedsbetjening til Fødevareministeriet, og de to centre styrker nu samarbejdet, idet Niels Halberg overtager ledelsen af DCA, samtidig med at han bevarer ledelsen af ICROFS. Læs mere....

 

 

Nyt opslag vedr. forskningsprogram på vej fra ICROFS

I forbindelse med vedtagelse af finansloven er der afsat 100 mio. kr. til økologiforskning over de næste 3 år, fordelt med 40 mio. kr. i 2013 samt 30 mio. kr. årligt i 2014-2015 til Det Grønne Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der skal støtte den økologiske forsknings og innovationsindsats i regi af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). GUDP’s bestyrelse har nu godkendt de generelle principper for et nyt forsknings- og udviklingsprogram, som ICROFS’ programkomite har udarbejdet. Programmet kommer til at hedde: Organic RDD 2: Vækst, troværdighed og robuste Systemer. Læs mere....

 

 

Landbrugsudvikling i Afrika fremhæves af ministre

Landbrugsudvikling og grøn omstilling, herunder det ICROFS- koordinerede projekt ProGrOV, der arbejder på at udvikle det økologiske landbrug i Kenya, Tanzania og Uganda, fremhæves af fødevareminister Mette Gjerskov (S) og udviklingsminister Christian Friis Bach (R ) i et debatindlæg i Information som et godt eksempel på vidensdeling, der kan bidrage til at løse verdens sultproblemer. Læs hele indlægget her.

 

100 mio. til forskning i økologi

Regeringen har indgået aftale med Liberal Alliance og Enhedslisten om at afsætte 100 mio. kr.til økologiforskning over de næste 3 år. -Bevillingen krævere skarpere prioritering, men giver os mulighed for at fortsætte arbejdet til gavn for økologien, hvilket der er stort behov for, siger centerleder for ICROFS, Niels Halberg

Læs mere...

 

Tidlig såning er vigtig, når det gælder biomasse fra efterafgrøder

Foreløbige resultater fra efterafgrødeforsøg i det ICROFS koordinerede projekt High Crop viser, at tidlig såning giver høje biomasseudbytter fra efterafgrøder. Der er lavet forsøg i Sønderjylland og Vestjylland med 15 forskellige efterafgrøder

Læs mere...

 

 

Bedre kvalitet af økologsk kød

Med en markedsandel på omkring en procent er der et stort potentiale for at øge salget af økologisk svinekød på det danske marked. Det er noget af det, som det ICROFS-koordinerede SUMMER-projekt blandt andet skal bidrage til. Forsker Anne Grete Kongsted fra Aarhus Universitet har fokus på, hvor meget føde, slagtesvin på friland selv kan finde.

Det kan styrke kødets økologiske profil, fordi slagtesvinene således kommer tættere på deres naturlige adfærd.

Læs mere...

 

Larver er kosttilskud til høns

Det er naturligt for høns at æde larver og insekter. Det er nemlig en lækkerbisken og et kosttilskud med højt indhold af essentielle aminosyrer. I det ICROFSkoordinerede BIOCONVAL projekt udvikler danske og et hollandsk firma - i samarbejde med Teknologisk Institut, DTU, Århus Universitet og Videncentret for Landbrug et koncept til integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion.

Læs mere...

 

 

Europæisk hæder til dansk landbrugsforsker

Sektionsleder John E. Hermansen fra Aarhus Universitet er tildelt en fornem pris af den europæiske forening for husdyrforskning. John E. Hermansen, der bl.a. står i spidsen for de ICROFS koordinerede projekter Summer og ICOPP, er blevet tildelt den prestigefyldte pris Leroy Fellowship Award ved det årlige møde i europæiske husdyrforskeres organisation: European Federation of Animal Science.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Indtryk fra økologiske feltdage 2012
På de økologiske feltdage, som blev afholdt sommeren 2012 hos AU, Forskningscenter Foulum, gennemgik deltagerne et spændende program med både teori og feltundersøgelse. De økologiske feltdage 2012 indgår i Organic RDD projektet, HighCrop, som koordineres af ICROFS. Se foto og præsentationer fra feltdagene.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Økologisk svineproduktion uden kastration
NO CAST projektet fokuserer på, hvordan man kan undgå ornelugt- og smag i økologisk svinekød, når man ikke kastrerer hangrisene. Der er to arbejdspakker i projektet, der henholdsvis fokuserer på optimal fodring og optimal management. Se nye videoer om aktiviteterne i projektet og læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Stor interesse for økologisk husdyrforskning
Aarhus Universitet har en bred palet af forskning i økologisk husdyrforskning. Det blev senest demonstreret ved indvielse af en nye økohal på AU Foulum, der bliver den fremtidige grundstamme for den blomstrende økologiske husdyrforskning.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Indsats på flere fronter for at styrke dansk produktion af økologiske æbler

Den danske økologiske æbleproduktion er lille og ustabil og presses af importerede økologiske æbler. Det forsøger forskere at ændre på i projektet Fruitgrowth, som fokuserer på hele værdikæden fra plantage over lagring til forbruger.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Millioninvestering skal mindske besværligheder i økologisk biogasproduktion

Med en investering på mere end 5,5 mio. kr. har AU Foulum taget fat i et nyt kapitel på centrets biogasanlæg, der blev etableret i 2007. Anlægget, der fortsat betegnes som verdens største til forskning, har udvidet med en såkaldt ekstruder, der skal være med til at øge potentialet for økologisk biogas.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Stor interesse for økologiforskning

Landstingssalen var ramme om en livlig debat med masser af engagerede fremmødte, da ICROFS tirsdag 28.8. præsenterede sin nye forskningsstrategi og samtidig fremlagde hovedpointerne i den analyse af effekterne af de seneste 15 års økologiforskning, der netop er blevet lavet.

Læs mere...Økologikongres 2009


Find analysen af effekterne af økologiforskningen her
Økologikongres 2009

Se ICROFS' nye forsknings- og udviklingsstrategi her Økologikongres 2009

 

 

Mangfoldighed i græsmarken - et plus for alle

Forskningsprojektet EcoServe, som ICROFS koordinerer, har til formål at øge plantediversiteten i økologiske græsmarker. Større mangfoldighed vil være et plus på flere fronter.

- Målet i projektet er at designe græsmarker, som både øger naturværdien og giver en økonomisk bæredygtig fødevareproduktion, siger seniorforsker Jørgen Eriksen, som står i spidsen for projektet.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

God interesse for Økoforsøg

Der blev fremvist resultater fra projekterne FruitGrowth, Climafruit og Konsumfrugt, da AU Årslev holdt Åbent Hus i Økoforsøg, og interessen for at høre om blandt andet ukrudtsbekæmpelse, sortsforsøg og æblebladhvepse var stor.

 

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Læs seneste nummer af ICROFS Nyt
Om bl.a.:

-Udbytter i langvarige, økologiske planteavlssædskifter
Økologisk, klimaneutral kost produceret af den lokale helhedsbredift

Når vi bliver syge af at spise sundt

Økologi i den offentlige indkøbsvogn

Ukrudtsbekæmpelse i fastere rammer

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Turbo på økologien i Danmark
Fødevareministeren lancerer i dag regeringens økologiske handlingsplan frem mod 2020. Med planen, bliver der sat handling bag regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020.
I den forbindelse arbejder ICROFS aktuelt på at gennemføre en analyse af, hvilken rolle forskning og udvikling har spillet i udvikling af den økologiske sektor.

Læs mere...Økologikongres 2009

Økologisk Handlingsplan 2020 kan hentes her (pdf)...Økologikongres 2009

 

 

Bedre udbytter til økologerne
Projektet High Crop, der koordineres af ICROFS, stiler efter at sikre økologerne højere og mere stabile udbytter. Projektet fokuserer blandt andet på at inddrage flerårige energiafgrøder og forbedre kvælstofstyringen. Desuden har de seneste 15 års forskning vist, at det er muligt at opnå gode stabile udbytter - nu skal den viden ud og arbejde i praksis.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Målrettet investeringsstøtte skal sætte turbo på økologien
Fødevareminister Mette Gjerskov sætter nu gang i en række nye indsatser som en del af regeringens Økologiske Handlingsplan 2020. Blandt andet fremrykkes 16 mio. kr. til investeringer i økologi.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Seminar om økologiske fødevarer i Finland

Et internationalt seminar om økologiske fødevarer, arrangeret af bl.a. Helsiniki Universitet, finder sted i Mikkeli, Finland d. 1.-2. november 2012. Formålet med seminaret er at præsentere aktuel, europæisk økologi-forskning. Hovedfokus er på fødevarekvalitet og på de socio-økonomiske aspekter af økologisk fødevareforbrug og -produktion. Blandt oplægsholderne er blandt andre Søren Husted fra KU Life, der har ledet OrgTrace projektet. Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Ny medarbejder

Paul Rye Kledal er ansat ved ICROFS sekretariat fra juni 2012. Her skal han bl.a. bidrage med udarbejdelse af en analyse af effekterne og resultaterne af den økologiske forskning siden midt 90’erne. Paul er uddannet cand.oceon.agro med speciale i Natur- og Ressource-økonomi samt tilhørende PhD i Internationale udviklingsstudier fra Cornell University i USA.
Paul har de seneste 12 år været ansat som forsker og Assistant Professor ved Fødevareøkonomisk Institut/KU, hvor han udelukkende har beskæftiget sig med økologisk jordbrug i Danmark og i udviklingslandene. I ulands-sammenhæng deltager han sammen med ICROFS i PROGROV projektet med fokus på fremme af økologiske værdikæder i Østafrika.

 

Nyt fra CORE Organic II: nyt udbud

Et udbud for forskning og udvikling er blevet publiceret på www.coreorganic2.org. Forskningsområdet er:

”Bæredygtig og effektiv håndtering af fosfor og anvendelse af gødningsstoffer fra restprodukter i økologisk landbrug”

Følgende lande deltager: Østrig, Danmark, Tyskland, Norge, Schweiz, Storbritannien.Midler til rådighed: 860.000 euro. Udbuddet har et trin med ansøgningsfrist den 7. november 2012. Udbuddet finansieres fra en såkaldt ”real common pot”, hvor CORE Organic II partnerne fra de 6 lande samler midlerne i en fælles og centralt administreret pulje. Derfor er det muligt for ansøgerne frit at opbygge et konsortium med partnere fra de involverede lande, uden at være begrænset af hvor mange midler det enkelte lande bidrager med.

Se udbudsteksten og vejledningen for flere detaljer: Call announcement and Guideline for applicants

 

 

Ny informationsmedarbejder

Camilla Mathiesen er pr. 01.06. 2012 ansat som ny informationsmedarbejder ved ICROFS og afløser Simon Olling Rebsdorf. Camilla er uddannet journalist og Cand. Mag. i Europastudier og kommer fra en stilling som redaktør i Berlingske Media. Hun har tidligere arbejdet med formidling af viden om økologi som kommunikationsmedarbejder i Økologisk Landsforening.

 

 

Økologisk kød skal på indkøbssedlen

Forbedret kødkvalitet og den gode historie bag produktet skal få forbrugerne til at købe økologiske kødprodukter i langt højere grad, end tilfældet er i dag. Det er udgangspunktet for Organic RDD projektet SUMMER ved Aarhus Universitet, som koordineres af ICROFS.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Økologien har markant fremgang i Europa

Den økologiske bølge har ramt resten af Europa senere end Danmark. Derfor oplever mange lande en markant fremgang på det økologiske marked. Danmark og Storbritannien ser, som de eneste europæiske lande, en mindre nedgang i økologisk produktion og forbrug.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Der er penge i bærdygtighed

Der er penge og vækst i bedre miljø – det er konklusionen af årsberetningen fra GUDP. Det grønne støtteprogram har haft succes med at finde ideer og projekter, der kan få sat fart på den grønne omstilling ved på en og samme tid at øge bæredygtigheden og væksten i fødevaresektoren.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

ICROFS Programkomite har indsamlet idéer til revision af strategi for forskning, udvikling og demonstration

I lyset af de officielle mål om fordobling af økologien er der brug for at afdække vidensbehov for økologiens udviklingsmuligheder og barrierer. Repræsentanter for den økologiske sektor har igangsat en proces med at revidere den strategi for forskning, udvikling og demonstration, der lå til grund for programmet Organic RDD og CORE Organic. For at sikre en bred inddragelse, har ICROFS haft opfordret alle interesserede i sektoren til at bidrage med ideer til revision af strategien.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Behov for forskningsbaseret viden i økologisk jordbrug

Det økologiske marked er blandt verdens stærkeste med en støt stigende markedsandel, og de fleste partier sigter efter en øget årlig omlægning til økologi. Samtidig er finansiering til økologisk forskning og udvikling reduceret de seneste år.

 

ICROFS har udarbejdet et notat, der holder behovet for forskning i økologisk jordbrug og fødevarer op mod de aktuelle politiske mål om øget økologi. Notatet fremhæver nytteværdien af øget forskning, udvikling og demonstration i økoloigsk jordbrug, og skitserer, hvordan finansieringen til forskningsområdet er blevet reduceret.

Hent notatet...Økologikongres 2009

 
   

Ny ansøgningsrunde under GUDP

Der er nu åbnet for en ny ansøgningsrunde under GUDP, hvor der som i tidligere runder kan søges tilskud til økologiforskning, udvikling og demonstration. Ansøgeningsfrist er d. 19. september 2012. Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Åbent Landbrug 16. september - også på AU Foulum

Der bliver særligt fokus på økologiske husdyr, når AU Foulum byder indenfor i den nye økohal i forbindelse med det landsdækkende arrangement Åbent Landbrug, der finder sted søndag d. 16 september

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Ny økologisk forskningsplatform på AU Foulum

For at skabe bedre muligheder for at gennemføre forskning med relevans for økologisk husdyrbrug indvier Institut for Husdyrvidenskab (ANIS) nu en helt ny ”økohal” på AU Foulum. Det sker torsdag d. 13. september. Forsøgsfaciliteten er en del af en ny økologisk husdyrplatform, som skal give nye og bedre muligheder for forskningen på området.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Temadag om grøn energi

Onsdag 5. september er der temadag om prouduktion af vedvarende energi på AU Foulum. På temadagen sætter en række af landbrugets videninstitutioner fokus på dyrkning og håndtering af energiafgrøder og biomasse. Se program og

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Mark- og forsøgsvandring med fokus på vårhvede og recirkulering af næringsstoffer i kompost samt kampen mod gulrust

4. juli 2012 er der mark- og forsøgsvandring ved Peter Sivertsen i Osted, bl.a. som et led i projektet RoCo, hvor der arbejdes med økologisk dyrkning med begrænset tilgængelighed af næringsstoffer.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Åbent hus i Økologisk Frugt og bær, Årslev

Onsdag d. 27. juni holder Institut for Fødevarer, AU åbent hus i Årslev. Her fremvises blandt andet resultater fra Organic RDD projektet FruitGrowth, der fokuserer på sunde sorter af æbler, innovative metoder til bekæmpelse af ukrudt samt udvidelse af sæsonen og ny lagringsteknologi. Desuden kan man blive klogere på ukrudtsstyring og tunneldyrkning i økologisk produktion af hindbær og solbær samt se resultater fra projekterne Climafruit og Dansk Kosumfrugt. Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Skandinavisk workshop om økologisk specialkorn

Den 18. - 20. juni 2012 afholdes Skandinavisk workshop på Livø om økologisk specialkorn. Workshoppen retter sig imod personer og økologiske producenter i Skandinavien, som arbejder professionelt med højværdi kornprodukter med særlig kvalitet, for eksempel gamle kornsorter, allergivenligt korn, mel med optimal bagekvalitet og fuldkornsprodukter.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Debatmøde: Climate Smart Agriculture - a new buzz word or an answer to climate change challenges?
Invitation til debat om ‘Climate Smart Agriculture’ den 13. juni i København. Climate Smart Agriculture (CSA) er et nyt koncept, der fremhæves af flere international organisationer som en del af løsningen på de globale klimaforandringer. Forskellige synspunkter i forhold til CSA vil blive præsenteret på mødet med særlig fokus på konsekvenserne for småbønder i udviklingslande. Fordele og ulemper ved CSA vil blive diskuteret af repræsentanter fra både forskning og udviklingsorganisationer.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Eksklusivt møde med EU's landbrugskommissær
Dacian Ciolos
den 3. juni i Lunderskov

Dansk landbrug står over for store udfordringer og EU’s landbrugspolitik over for en stor omlægning. Det giver anledning til mange spørgsmål. Søndag den 3. juni får danske landmænd mulighed for at gå i direkte clinch med EU’s landbrugskommissær Dacian Ciolos. Kolding Herreds landbrugsforening (KHL) får nemlig besøg af landbrugskommissæren samt af Folketingets Europaudvalg
Eva Kjer Hansen.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Økologisk markdag på Foulum den 23. maj, 2012

På onsdag den 23. maj inviteres der til økologisk markdag på Foulumgård, Hobro Landevej 17 i Foulum. Her kan du bl.a. høre om det økologiske planteavlssædskifte i Foulum og den aktuelle forskning på området; se demonstration af radrensere og styresystemer samt høre om biogasanlægget i Foulum.

Læs mere om dagens program...Økologikongres 2009

 
   

Bedre sundhed og velfærd hos økologiske høns

Forskere fra Aarhus Universitet er med i et internationalt forskningssamarbejde om at forbedre sundheden og velfærden blandt økologiske høns. Blandt andet skal årsagerne til, at dødeligheden hos økologiske høns er dobbelt så høj, som for burhøns, klarlægges.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Naturlig konservering af kødprodukter

Urter og bær i økologiske kødprodukter kan konservere kød på en naturlig måde og forbrugerne kan få tilbudt produkter med ny smag. Sådanne produkter vil blive udviklet i Organic RDD projektet, Berrymeat, koordineret af ICROFS. Her samarbejder forskere fra Aarhus Universitet med Danish Meat Research Institute (DMRI), Tulip Food Company og Hanegal om at udvikle økologiske og konventionelle kødprodukter, konserveret vha. antibakterielle bær og urter.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Nyt projekt: Økologisk kvælstof med grøngødning

Inden for en kort årrække skal det ikke-økologiske husdyrgødning erstattes af grøngødning, dvs. plantebaseret gødning i det økologiske landbrug. I et nyt projekt på Aarhus Universitet vil forskere derfor undersøge, hvordan man kan opnå en maksimal produktion af økologisk kvælstof med grøngødning, samtidig med at kvaliteten af gødningen optimeres.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Forskellige urter gavner køer på græs

Forskere fra Aarhus Universitet har set på udvalgte urter og deres potentielt gavnlige effekter for køer på græs.

Formålet var at sikre mere viden om urternes effekt på sundhed, produktivitet og mælkekvalitet, som en del af FØJO III projektet ORMILKQUAL. Resultaterne af litteratur-gennemgangen er samlet i rapporten ”Græsmarksurter og deres indholdsstoffer, DCA rapport nr. 3, december 2011”.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Nyt CORE II projekt:
Effekt af ledsagergrønsager hos porrer og blomkål

Forskere fra fire EU-lande vil undersøge de potentielt gavnlige effekter af at dyrke ledsagerafgrøder imellem rækkerne af økologiske grønsager. Forskerne har valgt at arbejde med økologiske blomkål og porrer, da de er vigtige afgrøder for forbrugerne og udfordrende på hver deres måde. Det treårige projekt INTERVEG udføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og forskningsinstitutioner i Italien, Slovenien og Tyskland og den danske del er støttet af GUDP-midler via ERA-nettet CORE Organic II.

Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Forskningsmidler til reduktion af pesticider

Miljøstyrelsen indkalder til ansøgninger om tilskud til forsknings-projekter inden for forskningsområdet ”Bekæmpelsesmidler”. Mange af emnerne, der er relevante for økologi, kan bruges til at reducere pesticidanvendelsen. Ansøgningsfristen er 1. marts 2012, og Miljøstyrelsen holder informationsmøde den 17. januar i Århus. Læs mere...Økologikongres 2009

 
   

Økologi på Plantekongres 2012

Omkring 120 sessioner var på tapetet, ved Plantekongres 2012, som blev afholdt den 10. - 12. januar i Herning Kongrescenter. Et særligt tema behandlede forskningsresultater i økologisk planteforskning (tema N). Du kan finde samtlige shows og sammendrag på Landbrugsinfo.
Find shows og sammendrag...

 

   

Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010
ICROFS har i november 2011 udgivet bogen: "Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010.
Bogen indeholder en opsamling af de væsentligste resultater fra FØJO III forskningsprogrammet: Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet samt fra den fælles europæiske forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, CoreOrganic.

Læs mere...Økologikongres 2009

 

 

Den globale biodiversitet er kraftigt truet

Det går hurtigere end nogensinde med masseudryddelse af arter og nedbrydelse af økosystemer på kloden. Problemerne med at bevare den globale biodiversitet er så store, at de overskygger klimaforandringerne. Det er hovedkonklusionen fra de deltagende forskere fra Københavns Universitet, efter at 100 forskere og eksperter fra EU-landene i denne uge har været samlet på Københavns Universitet. Læs mere...

 

 

Regeringen giver økologien vitaminindstrøjtning

- Midlerne til forskning og udvikling er uændrede

Efter finanslovsforhandlingerne er der nu afsat 456 mio. kr. til økologiindsatsen for de næste to år. Blandt andet afsættes der særlige midler til omstilling af offentlige køkkener, omlægnings-støtte til landmænd samt biogas. Midlerne til forskningsbaseret viden inden for økologi fortsætter uændret med 40 mio. kroner til det aktuelle Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, Organic RDD.

Læs Fødevareministeries pressemeddelelse...
Læs også Notat om behov for mere forskingsbaseret viden i økologisk jordbrug...

 

 

Er økologisk mad sundere? DR2 har undersøgt sagen

Se forskere fra DTU Fødevareinstituttet, Louis Bolk Institute, Newcastle University og Aarhus Universitet svare på, om økologisk mad er sundere, i DR2's populære forbrugerprogram, Fedt, Fup og Flæskesteg. Programmet ser på videnskabelige forsøg, der indikerer mulige negative effekter ved indtagelse af fødevarer sprøjtet med pesticider, så som hæmmet hjerneudvikling, cocktaileffekt ved indtag af flere pesticider samtidig samt nedsat reproduktionsevne. Se selv programmet...

 

 

90 procent af danskerne har tillid til Ø-mærket

Ny undersøgelse viser, at hele 96 procent af danskerne kender det røde økologi-mærke, der viser vej til dansk økologi. Det oplyser Fødevareministeriet. Desuden har 90 procent af de forbrugere, som kender Ø-mærket, også tillid til det. Læs mere...

 

 

Ingen rester af sprøjtegift i dansk øko-frugt og -grønt

Der er ikke fundet et eneste tilfælde med rester af sprøjtegift i dansk økologisk frugt og grønt. Det viser årets Pesticidrapport 2010. For udenlandske økologiske fødevarer er der fundet spor af sprøjtegift i enkelte tilfælde. Danske konventionelle varer indeholder desuden færre sprøjtegiftrester end de tilsvarende udenlandske. Læs mere...

 

 

Mange flere ældre, børn og offentligt ansatte skal spise økologisk

Fødevareminister Mette Gjerskov giver med et nyt økologiudspil startskuddet til regeringens grønne omstilling. Udspillet lægger op til flere økologiske køkkener på plejehjem, børnehaver, sygehuse og kantiner. I regeringens finanslovsudspil afsættes penge til omlægning af offentlige køkkener, investeringer i økologi og en styrket eksportindsats.

Læs mere...

 

 

Sådan ligger landet: Tal om landbruget 2011

Industrilandbrugets konsekvenser for natur, miljø og dyrevelfærd opregnes i denne on-line publikation, som også sætter tal på værdien af produktion og bidraget til samfundet. Dokumentationen kommer fra danske forskningsinstitutioner, Danmarks Statistik, ministerielle institutioner mm. Bag udgivelsen står blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologisk Råd og Dyrenes Beskyttelse. Læs mere...

 

Seks ud af ti er til økologi

Langt de fleste danskere foretrækker økologi. 65 procent af danskerne foretrækker økologiske produkter i meget høj, høj og i nogen grad. Herudover foretrækker 22 pct. i mindre grad økologi, mens kun 12 procent slet ikke foretrækker økologi. Det viser en ny undersøgelse fra Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Læs mere...

 

Ansøgningsfrist for næste GUDP-runde er 21. september

Der er fortsat mulighed for at søge om midler til projekter med økologirelevans ved FødevareErhverv. Ansøgningsfrist for GUDP-runden en 21. september 2011.
Læs mere...

 

Mad FoodCamp 2011: Gastronomifestival og økologi

Flere økologiforskere er med, når den nye festival MAD Foodcamp 2011 finder sted 27. og 28. august på Refshaleøen ud til Københavns Havn. Forskerne fremviser blandt andet resultater fra forskningsprojektet Orgtrace om planters økologiske fingeraftryk, og i et af mange telte præsenteres jordens betydning for planters liv under temaet "Den levende jord". Alle er velkomne. Læs mere...

 

Det går fremad med økologien, men for langsomt

For at opnå den markedsbaserede fordobling af det økologiske areal frem imod 2020 har Regeringens ØkologiVision taget fat på barriererne ved at lægge om til økologi. Bl.a. skal undervisningen i økologi på landbrugsskolerne have et løft og konkurrencevilkårene for økologerne skal forbedres. Desuden skal forbrugernes viden om økologi øges (august 2011). Læs mere...

 

Projekter der nytænker fødevareproduktionen kan ansøge om 100 mio. kroner

Fra den 1. juli 2011 er det igen muligt at søge om tilskud til nytænkende projekter, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i det danske fødevareerhverv. Læs mere...

 

Fire mio. kr. skal fyre op under økologisk biogas

Fødevareministeriet har netop givet tilskud til to projekter, der skal afprøve ny teknologi i biogasanlæg og forbedre mulighederne for at producere biogas fra økologiske plantemateriale. Fødevareministeren håber, at projekterne kan give flere konventionelle bedrifter et incitament til at omlægge til økologisk drift.
Læs mere...

 

Fluelarver til økologiske høns

Et nyt projekt, støttet af GUDP programmet Organic RDD, vil undersøge muligheden for at dyrke fluelarver i fjerkrægødning og fodre dem til fjerkræ. Fluelarverne har nemlig et højt indhold af aminosyrer, som ikke findes i tilstrækkelig grad i det økologiske foder. Det kan muligvis være vejen frem, når kravet om 100 % økologisk fodring træder i kraft fra 1. januar 2012.
Læs mere...

 

Oplev åbent hus i kernefrugt i Årslev 16. august

Institut for Fødevarer holder 16. august 2011 kl. 13 åbent hus i kernefrugt på Forskningscenter Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev. Programmet omfatter blandt andet fremvisning af sprinklersprøjtning i økologisk produktion og økologisk dyrkede æblesorter. Hent programmet...

 

90 millioner til bæredygtig fødevareproduktion

19 projekter får i dag penge til at udvikle fødevareerhvervets bæredygtighed, effektivitet og værditilvækst. Projekterne får støtte fra et af Fødevareministeriets programmer: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Læs mere...

 

Ny uddannelse i økologisk jordbrugs- og fødevarevidenskab

En kandidatgrad med speciale i økologisk jordbrugs- og fødevarevidenskab er et helt nyt tilbud fra Aarhus Universitet. Den nye uddannelse, European Master in Organic Agriculture and Food Systems, tilbydes i samarbejde med Hohenheim University i Tyskland, Universität für Bodenkultur i Østrig, og Warsaw University of Life Sciences i Polen.

Læs mere...

 

Resultater fra ernæringsforskningen

På plantekongressen 2011 blev der gjort status over opnåede resultater fra tre store forskningsprojekter, hvis formål var at undersøge effekten af økologisk dyrket planteprodukter på biotilgængelighed, trivsel og sundhed ved hjælp af rotter som forsøgsmodel.
Læs mere...

 

Præsentationer fra seminar om biogas

Risø-DTU og det FØJO III-finansierede projekt BioConcens afholdt den 7. december 2010 et seminar med overskriften: "Hvordan kan dansk økologisk landbrug blive selvforsynende med lokal energi baseret på biogas". Seminaret var godt besøgt, og deltagerne repræsenterede bredt landmænd, rådgivning, myndigheder, forskning, NGO’er og medier.
Læs mere og se præsentationerne fra seminaret...

 

Møde om agro-biodiversitet i Washington

Sammen med den danske ambassade i Washington DC, USA, inviterede ICROFS i december 2010 en gruppe forskere, politiske beslutningstagere samt forsknings-administratorer til et ½ dages seminar på ambassaden i Washington. Formålet var, at koncentrere viden og indsamle holdninger om betydning og potentiale af det økologiske jordbrugs samspil med og bidrag til et sundt økosystem med høj samfundsmæssig værdi.
Læs mere (på engelsk)...

 

11 nye økologi-projekter er i sat gang

Der er nu fra januar 2011 igangsat 11 nye økologiprojekter under GUDP programmet Organic RDD, som har de tre hovedtemaer: Vækst, Troværdighed og Robuste Systemer. I forhold til tidligere forskningsprogrammer har de valgte projekter et endnu større fokus på praktisk anvendelse.
Læs mere om projekterne...

 

Invitation til offentligt møde: Økologiske fødevarer – hvor bevæger forbrugerne sig hen?

FØJO III projektet CONCEPTS inviterer hermed til offentligt møde tirsdag den 1. marts fra kl. 10-16 på det Biovidenskabelige Fakultet i København. På mødet vil resultater fra forskningsprojektet om det fremtidige marked for økologiske fødevarer i Danmark, set ud fra forbrugernes bevægelser, bliver præsenteret og diskuteret. Tilmelding senest 24/2-2011.
Se program og tilmelding...

 

FQH Konference - Call for papers

Første internationale konference om "Organic Food Quality and Health Research" bliver afholdt den 18.-20. maj 2011 i Prag.

Deadline for indsendelse af abstracts til mundtlige præsentationer og til posters er den 23. januar 2011.
On-line submission

Læs mere om FQH Konferencen...

 

Temadag: Udvikling af nye nordiske afgrøder

Den 20. januar afholdes der temadag om, hvordan økologiske landmænd, avlere og virksomheder kan dyrke og udvikle de nye nordiske afgrøder, måltider og produkter til danskerne i de kommende år. Tilmelding senest den 12. januar.
Se program...

 

Økologisk biogas på vej

Fødevareministeriet vil nu sætte gang i pilotprojekter, der skal hjælpe økologisk biogas fra plantemateriale på vej. Fødevareminister Henrik Høegh håber, at projekterne kan være med til at øge det samlede økologiske areal i Danmark.
Læs mere ...

 

Fingeraftryk for brug af kunstgødning

FØJO III projektet OrgTrace om økologisk kost og sundhed har fundet, at der er meget lille forskel på planter, der er økologisk og konventionelt dyrkede i Danmark. Samtidig kan man dog gennem isotoper entydigt bestemme, om et produkt er dyrket med brug af kunstgødning eller uden brug af kunstgødning, fx med husdyrgødning, som anvendes i økologisk jordbrug. DR's Viden Om har lavet et indslag om resultaterne.
Se filmklippet på DR.dk... [2:00-7:00 i filmen]
Læs mere om projektets resultater...

 

"Økologi og fremtidens landbrug" på DR2 den 14. december

Tirsdag den 14. december kl. 14 stiller DR2 skarpt på spørgsmålet: Er økologi fremtidens form for landbrug, eller er det en luksus, som kun de rige har råd til og som går ud over de fattigste? Disse spørgsmål søges besvaret i DR2's tema-udsendelse gennem en række forelæsninger, hvor bl.a. ICROFS' centerleder Niels Halberg deltager. Læs mere Økologikongres 2009

 
   

Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer

En stor undersøgelse har vi påvist, at indholdet af frie fedtsyrer (FFA) i økologisk mælk er markant lavere end i konventionel mælk. Årsagen til den bedre mælkekvalitet fra økologiske besætninger skyldes formodentlig fodringsstrategi eller management. Læs mere Økologikongres 2009

 
   

CORE Organic II: udmelding om udbud

CORE Organic II har netop offentliggjort en udmelding af et fælles udbud med ansøgningsfrist den 15. oktober 2010.

Læs mere på projektets hjemmeside... Økologikongres 2009

 
 

Fødevareministeren indvier økologisk platform med fokus på biodiversitet

 

Fødevareminister Henrik Høegh fik hjælp af en redskabsbærer, da han klippede den røde snor i forbindelse med åbningen af en række nye forskningsplatforme og et automationslaboratorium på Forskningscenter Foulum, blandt andet en økologiplatform. Læs mere og se video fra begivenheden...Økologikongres 2009

 

 

Ny rapport fra økologisk debatdag fra FVM

En rapport med alle ideer og forslag fra Fødevareministerens økologiske debatdag 10. juni er nu tilgængelig på nettet. Målet med debatdagen var at få input til en ny vision, der skal være med til at sætte turbo på økologien. Debatdagen baserer sig også på initiativt Økologgen (se nyhed nedenfor).

Læs rapporten... Økologikongres 2009

 

 

Fremtidens fødevareforskning:
AU FOODNET brainstorming

Den 7. juni inviterer AU FOODNET alle interesserede fødevareforskere på Aarhus Universitet til brainstorming om fremtidens fødevareforskning. ICROFS' centerleder, Niels Halberg, vil være blandt oplægsholderne.

Se programmet...

Økobloggen

Ny blog: Hvordan fordobler vi det økologiske areal inden 2020?

På den nye webblog, Okobloggen.dk, vil en række bloggere hver uge give fødevareminister Henrik Høegh faglig inspiration til en kommende økologipolitisk vision – som blandt andet skal sikre, at Danmark når regeringens mål om at fordoble det økologiske areal i 2020. Debatprojektet lanceres af Fødevareministeriet, Økologisk Landsforening og Landbrug og Fødevarer.
Læs mere


Offentlig formidlingsworkshop om FØJO III

Den 4. oktober 2010 afholder ICROFS en workshop, som skal formidle resultater af FØJO III programmet. Formålet med workshoppen er at skabe dialog mellem forskere og den økologiske sektor om mulighederne for at udnytte projekternes resultater i praksis. Tilmelding senest den 1. juni.

Læs mere


Tidsskrift om bæredygtighed i finansverdenen

Lektor fra Handelshøjskolen, AU, har lanceret en verdensnyhed: Det første peer-review-baserede tidsskrift om bæredygtighed i finansverdenen, der ydermere udgives af britiske Earthscan, som er førende inden for udgivelser vedrørende klimaforandringer, bæredygtig udvikling og miljøteknologi. Læs mere om tidsskriftet...

Bæredygtighed i finansverdenen


Markedsdreven udvikling af økologiske højværdikæder

Jordbrug er basis for millioner af menneskers levebrød, og forbedring af landbrugssektorem er en forudsætning for udvikling af mange afrikanske lande. ICROFS har lavet et faktaark om, hvordan økologisk jordbrug kan bidrage til økonomiske udvikling i Afrika.
Læs faktaarket...

Faktaark nr. 4, 2010


Faglige artikler på ICROFS' hjemmeside

ICROFs samarbejder med forskerne om at levere artikler til Landbrugsavisen. Her kan du læse artikler med nyt fra forskningsprojekter i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Artiklerne kan du nu også finde på ICROFS' hjemmeside.
Se oversigten med faglige artikler i Landbrugsavisen...

Faglige artikler - Landbrugsavisen


Nyt økologisk EU logo på hylderne fra 1. juli

Næsten 130.000 EU-borgere har stemt online, og har ud af tre økologiske symboler truffet et valg: Vinderlogoet viser et lysegrønt blad, formet af EU stjerner. Det nye EU logo skal bruges på alle økologiske produkter, som er produceret i et EU-land.
Læs mere om logoet på CERTCOST websitet... (engelsk)

Nyt EU logo 2010

 

Plantekongressen: Dilemmaer i økologisk produktion

Oplev to forskere fortælle om dilemmaer ved økologisk plante- og husdyrproduktion. I to videoer fra årets Plantekongres kan du opleve de to seniorforskere fra Aarhus Universitet, Margrethe Askegaard og John Hermansen. (Videoerne er leveret af Okologgen.dk's redaktør Henning C. Thomsen).

Se video om økologisk husdyrproduktion...

Se video om økologisk planteproduktion...

 

PLantekongres 2010

Økologiske forbrugere belaster klimaet mindre

Jo mere økologi, du køber – des mindre kød spiser du. Ny undersøgelse fra FDB Analyse viser, at de forbrugere, som ikke spiser økologisk, spiser dobbelt så meget kød som den fjerdedel af forbrugerne, der spiser mest økologisk mad. Højere kødforbrug betyder større klimabelastning.
Læs mere i FDB's pressemeddelelse...

Økologisk Kød (Kilde: ØkologiskLandsforening)

 

Økologisk Hortikultur: International kongres i Lissabon

22-27. august løber den 28 Internationale Hortikultur Kongres af stabelen. Den internationale konference afholdes i regi af International Society for Horticultural Sciences, ISHS i Lissabon, Portugal. Programmet omfatter blandt andet emner om stigende forbrug, produktion og markedsføring af økologiske fødevarer i hele verden. Hent mere information om kongressen...

IHC 2010

 

Øremærkede midler til dansk økologiforskning

Ny politisk aftale øremærker midler til en fortsat indsats for økologiforskning under det såkaldte GUDP. Hertil er ICROFS snart klar med et forslag til det nye forskningsprogram, Organic RD, som prioriteres skarpt i forhold til GUDP. Et nyt program skal medregne udvikling og demonstration for det samme årlige beløb, som hidtil var afsat til forskning alene. Derfor må der findes særskilte midler til dansk deltagelse i europæisk forskningssamarbejde, siger leder Niels Halberg.
Læs ICROFS' pressemeddelelse...

FØJO III


ICROFS deltog på årets Økologi-kongres i Odense

Økologi-Kongres 2009 er netop afsluttet, og ICROFS er glade for interessen fra besøgende på vores stand. Deltagernes interesse og diskussionslyst var også stor ved tre temamøder, som ICROFS organiserede. Hent præsentationer fra temamøderne om 'Økologiens troværdighed', om 'Økologi og robotteknologi' samt 'Nye fakta om økologisk sundhed og kvalitet'. De findes på kongressens hjemmeside...

Økologi-kongres 2009

 

 

Dagsmøde om antibiotika i økologiske besætninger

FØJO III-projektet ECOVIT har arbejdet på nedbringelse af antibiotikaforbruget i økologiske besætninger. Projektet har opsamlet viden, set på data og fundet nogle svar på, hvorfor og hvordan forbruget af antibiotika kan nedbringes. Spørgsmål og svar bliver diskuteret på dagsmødet på AU's Jordbrugs-videnskabelige Fakultet i Tjele. Tilmeldingsfrist: 1.12, 2009.
Elektronisk tilmelding til sker via DJF's hjemmeside...

Økologi-kongres 2009

 

Ledig stilling hos ICROFS

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, søger en videnskabelig medarbejder til at koordinere europæisk, transnational forskning i økologisk jordbrug under ERA-netværket CORE Organic II.

 

Hovedopgaverne for den assisterende CORE Organic-koordinator omfatter bl.a. at kommunikere med CORE Organic partnere/EU Kommissionen, planlægge og organisere møder, organisere fælles transnationale udbud for forskningsprojekter samt føre opsyn med vedligeholdelse af open-access databasen Organic Eprints.

 

Læs mere her...

 


Økologi-kongres: Se programmet og tilmeld dig

Økologi er i dag ikke blot en niche eller et modefænomen, men for mange forbrugere, landmænd og virksomheder normen i dagligdagen. Hvordan økologien fortsat skal udvikle sig herfra, vil der blive sat fokus på ved den sjette Økologikongres, som finder sted i Odense 18.-19 november.

Læs mere på kongressens hjemmeside...

Økologi-kongres 2009

 

Det internationale nyhedsbrev er på gaden (august)

Er du interesseret i friske nyheder fra ICROFS om økologiske jordbrug, så kan du nu abonnere på ICROFS’ RSS nyheds-feeds. Få seneste nyhedsopdateringer automatisk fra ICROFS - direkte i din mailboks! RSS abonnement er let: Klik på ”RSS” linket øverst til højre på denne hjemmeside. Klik så på ”view feed XML” og du kan vælge at Outlook automatisk skal håndtere dine RSS feeds fremover.

Gå til RSS feed abonnement...

ICROFS nyt

 

Brasiliansk workshop om forskningssamarbejde

16-18 September afholder ICROFS og ISOFAR en international workshop i Brasilien. Anledningen er et møde i et projekt bestående af 27 centre i det Brasilinske Jordbrugs Forskningssamarbejde, Embrapa. Workshoppen skal promovere teknologisk udveksling og samarbejde mellem brasilianske og europæiske/internationale forskere i økologisk jordbrug.
Læs programmet for workshoppen...

Fremtidens økologi til debat

Et debatmøde den 18. august 2009 mellem forskere og forskningens brugere skal give forslag til fremtidens forskning i økologisk jordbrug og fødevareproduktion. Kom og giv input på debatmødet! Læs mere om debatmødet i Århus på det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets hjemmeside:
Læs mere...

www.agrsci.dk

 

 

Grøn Vækst: Fortsat forskning og udvikling

Regeringen har lanceret et omfattende Grøn Vækst udspil på 13,5 mia. kroner. Regeringens-oplægget nævner eksplicit ICROFS under overskriften "Fortsat forskning og udvikling." Læs mere...

Grøn Vækst 2009

Dansk FAO-event i Rom var en succes

ICROFS har sammen med IFOAM og FN's fødevare- og Landsbrugsorganisation, FAO, gennemført en såkaldt "side-event" i Rom den 22. april. Begivenheden var en stor succes med omkring 120 tilhørere, og fandt sted i anledning af et FAO-møde i Komitéen for Landbrug. Arrangementet, der er støttet af Fødevareministeriet.

Læs mere om begivenheden...

 

DR interview med FØJO III-forsker om sundhed

DR's P1 program A propos tematiserede før påske økologien, og interviewede blandt andre Søren Husted, der er projektleder for FØJO III projektet OrgTrace om økologisk kost og sundhed, der undersøger, om økologisk mad faktisk er sundere end konventionelt dyrket mad.

Hør interviewet...

 

Økologgen formidler øko-forskning

Følg forskerne arbejdes på Økologgens videoer og fotos med forskerearbejder med fx udvikling af fx nye redskaber, sædskifter og strategier for ukrudt dyrkningsmetoder.

Besøg Økologgen...

 

Økologikongress 2009

18.-19. november 2009 løber Økologikongressen af stabelen for sjette gang i Odense Congress Center. ICROFS deltager i planlægningen af kongressen og bidrager desuden fagligt til kongressen.

Gå til kongressens hjemmeside...

 

Ministeren var med til bestyrelsesmødet på BioFach

Det andet møde for den internationale bestyrelse blev afholdt i Nürnberg i anledning af den økologiske verdensmesse, BioFach2009. Fødevareminister Eva Kjer Hansen deltog i mødet.

Læs mere... (på engelsk)

Eva Kjer Hansen - foto: Ecoweb.dk

 

 

BioFach 2009 seminar præsentationer

I samarbejde med FQH og Økologisk Landsforeningkoordinerede ICROFS tre forskningsbaserede workshops/seminarer ved BioFach2009 i Nürnberg. Neden for kan du downloade de enkelte taleres præsentationer.

Læs mere og hent præsentationerne... (engelsk)

 

ICROFS faktaark

I den løbende indsats for at kommunikere forskning in økologisk jordbrug og fødevaresystemer har ICROFS produceret en ny type engelsksprogede publikationer: ICROFS faktaark. De opsummerer og populariserer resultater fra forskningsverdenen til en bred målgruppe. Indtil videre har ICROFS lavet tre faktaark om

- fødevaresikkerhed,

- fødevarekvalitet og sundhed samt

- klimaudfordringerne

Læs mere... (på engelsk)

 

 

Nyt internationalt web site

ICROFS' nye website reflekterer centrets internationale mandat og status, og inkluderer bl.a. information om forskningsaktiviteter, nyt personale, nye søgemuligheder, internationale nyhedsbreve, den nye betyrelse og programkomité.

Læs mere...ICROFS-readmore (på engelsk)

 

ICROFS deltog på BioFach 2009

I februardagene 19-22, 2009, mødtes det det økologiske verdensmarked for tyvende gang til BioFach i Nürnberg. ICROFS deltog akvivt på messen, da der

var særlig fokus på Danmark, der var udpeget til at være Årets økologiske land 2009. Læs mere ... (på engelsk)

 

 

TP Organics på en ny platform

"TP Organics" er en ny platform for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Platformen sammenbringer indsatser fra industri og borgere i at definere økologiske forskningsprioriteringer samt at

TP Organics

forsvare dem over for 'policy-makers'. I december udgav platformen officielt dokumentet "Organics – a Vision for Organic Food and Farming 2025."

Gå til platformens website... ICROFS-readmore

 

CORE Organic Network
Ny information er tilgængelig om CORE Organic Network, bl.a. de strategiske mål og en liste over nye medlemslande.
Læs mere... ICROFS-readmore (på engelsk)


Flere internationale nyheder på www.icrofs.org...ICROFS-readmore


ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

 

 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English