ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 


Økologisk Jordbrug

 

Økologisk jordbrug er et jordbrugs- og fødevaresystem der bygger på lokalt tilgængelige ressourcer, recirkulering af næringsstoffer og anvendelse af mangfoldighed og agro-økologiske metoder, for at forbedre produktionen på bedriften og jordens frugtbarhed.

 

I 2008, efter en lang konsultationsproces, vedtog den verdensomspændende økologiske organisation IFOAM følgende definition af økologisk jordbrug:

 

Økologisk jordbrug er et produktionssystem der bevarer jordens, økosystemers og menneskers sundhed. Det beror på økologiske processer, biodiversitet og kredsløb der er tilpassede til lokale betingelser, i stedet for input med negative effekter. Økologisk jordbrug kombinerer tradition, innovation og videnskab for at gavne det fælles miljø og fremme fair relationer og en god livskvalitet for alle involverede.

 

Der er en rig mangfoldighed af økologisk jordbrug i verden. I højindkomstlande er det meste af den økologiske produktion certificeret økologisk. Her er der store økologiske virksomheder og store højteknologiske bedrifter der producerer standardiserede produkter til supermarkedskæderne. Men der er også, som et andet yderpunkt, små arbejdsintensive bedrifter der støttes af landsbyfællesskaber o.l., og som producerer friske råvarer til, og sammen med, lokalsamfundet.

 

I lavindkomstlande er certificeret økologisk jordbrug for nogle bønder en adgangsvej til højværdimarkeder og en måde hvorpå de kan forbedre deres udkomme gennem større indkomst. For mange småbønder er certificering imidlertid ikke en mulighed, men de økologiske driftsprincipper kan stadig hjælpe dem til at få højere og mere stabile udbytter med få omkostninger og lav risiko.

 

Hvad enten den økologiske produktion er certificeret eller ej, så kræver den at landmanden får et godt videngrundlag gennem uddannelse, rådgivning og forskning. ICROFS har som mål at fremme udvikling og udbredelse af økologisk jordbrug og fødevaresystemer gennem forskning af høj kvalitet baseret på principperne for økologisk jordbrug.

 

De økologiske principper...

IFOAM's hjemmeside om de fire økologiske principper... (på engelsk)

 

 
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English