ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 


ICROFS' Internationale Bestyrelse

 

Centrets mange aktiviteter ledes af en bestyrelse, der består af elleve medlemmer, som er udpeget af Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

Læs om den internationale betyrelses forpligtelser...

Hent ICROFS' vedtægter

 

Medlemmer af ICROFS' internationale bestyrelse

 

Mette Wier, prodekan (formand)
Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Øster Farimagsgade 5, Opg. B, DK-1353 København

Tlf.: +45 35 33 69 38
E-mail: mwi@samf.ku.dk

 

Roberto Ugas, professor

Medlem af IFOAM World Board

Universidag Naxional Agriria La Molina, Peru

rugas@lamolina.edu.pe

 

Bernard Hubert, professor

Professor, EHESS (Advanced School for the Social Sciences)

Præsident for Agropolis International, Montpellier

Seniorforsker, INRA (National Institute for Agricultural Research)

E-mail: Bernard.Hubert@avignon.inra.fr

 

Louise E. Jackson, professor
UC Davis, University of California, USA
E-mail: lejackson@ucdavis.edu

 

Mwatima Juma, IFAD field officer
IFAD, Tanzania
E-mail: m.juma@ifad.org

 

Xia Zhaogang, Vice Director

China Organic Food Certification Center, China

E-mail: zhgxia@163.com

 

Per Kølster

Økologisk Landsforening
E-mail: pk@okologi.dk

 

Kirsten Lund Jensen, afdelingsleder
Landbrug & Fødevarer
E-mail: kil@lf.dk

 

Erik Steen Kristensen, Institutleder

Science and Technology, AU, Foulum

E-mail: ErikSteen.Kristensen@agrsci.dk

 

Lotte Holm, professor

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
E-mail: loho@ifro.ku.dk

 

Anders Permin, viceinstitutdirektør

Fødevareinstituttet
Danmarks Tekniske Universitet

E-mail: aper@food.dtu.dk

 

Anders Christiansen, teamleder (observatør)

NaturErhvervstyrelsen

E-mail: anch@naturerhverv.dk

 

Sekretærer
Niels Halberg (centerleder) og Lise Andreasen (international koordinator)
ICROFS
Postboks 50

8830 Tjele

Danmark
Tlf:: +45 87 15 80 37 / +45 87 15 77 04

 

E-mails:
Niels.Halberg@icrofs.org
Lise.Andreasen@icrofs.org

 


Sekretariatet i ICROFS

ICROFS' sekretariat består af otte fastansatte medarbejdere: En centerleder, en sekretær, to informationsmedarbejdere og fire akademiske forsknings- og udviklingsmedarbejdere, der beskæftiger sig specialiseret med områderne:

- Systemiske og tværfaglige forskningsmetodikker,

- Koordinering af internationalt forskningssamarbejde,

- Koordinering af trans-nationalt samarbejde (CORE Organic) og

- Forskning i certificering og kontrol af økologiske produkter

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English