ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 


Forskningsformidling og -kommunikation
Formidling af forskningsresultater er en central aktivitet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS. Det opnår centret hovedsagelig gennem internetbaserede medier, elektroniske nyhedsbreve, præsentationer, samarbejdsplatforme og web-portaler.

 

Et internationalt center, der kommunikerer internationalt
Med ICROFS’ internationale status, mandat og bestyrelse fra juni 2008, er der sket et naturligt fokusskift i centrets kommunikationsstrategi mod formidling til målgrupper på et internationalt niveau. Dog bevarer og udvikler ICROFS sin kommunikation med både gamle og nye aktører i hele den danske økologisektor.

 

Ifølge ICROFS’ vedtægter har centret til opgave at ”formidle resultaterne af den økologiske forskning til relevante brugere og fora nationalt og international, samt at fremme kendskabet til og forståelsen for økologiske fødevaresystemers karakteristika i internationale organisationer herunder for de økologiske jordbrugere, akvakulturproducenter, konsulenter, forarbejdningsvirksomheder, konsumenter og myndigheder.” Centret skal sikre, at resultaterne af økologisk forskning er let tilgængelige for alle dele af fødevaresektoren.

 

Desuden skal centret blandt andet frembringe og formidle viden nationalt og internationalt vedrørende økologiske fødevaresystemers betydning for miljø, natur og biodiversitet, dyrevelfærd, sundhed, fødevaresikkerhed og -kvalitet.

 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer må udføres i dialog med producenter, rådgivere og forbrugere.

 

Samtidig skal meget forskellige institutioner og forskergrupper samarbejde i centret for at producere resultater som kan bruges af forskere og rådgivere i såvel økologisk som konventionelt jordbrug. Endelig skal den opnåede viden gøres tilgængelig for samfundet generelt. Der anvendes derfor en række forskellige midler til kommunikation i centret.

 

ICROFS kommunikerer med forskellige institutioner
De institutioner og forskergrupper, som deltager i ICROFS’ forskningsprogrammer (FØJO III), har forskellige traditioner for forskning i økologisk jordbrug. Ligeledes er institutionernes traditioner mht. til information og formidling meget varierende. Flere af de deltagende institutioner udgiver fx deres egne tidsskrifter og rapporter, som henvender sig direkte til specifikke målgrupper: rådgivere, dyrlæger, virksomheder m.fl. Andre benytter de mere traditionelle kanaler for viden, så som tidsskrifter og fagblade.

 

Overblik over forskningen
ICROFS’ informationsaktiviteter erstatter ikke eksisterende kanaler for publicering og formidling af faglig viden - tværtimod er det intentionen at støtte de eksisterende kanaler for faglig information om økologisk jordbrug. Som koordinerende center sigter ICROFS mod at give et mere samlet overblik over forskningen og samtidig henvende sig til et bredere udsnit af målgrupper. Endelig giver ICROFS de deltagende institutioner mulighed for at udnytte ICROFS’ ekspertise og informationskanaler.

 

I regi af ICROFS er der iværksat en række tiltag, som skal styrke den samlede informationsindsats om forskning i økologisk jordbrug. Her er det vigtigt at vælge passende kommunikative værktøjer for at sikre at de videnskabelige opdagelser og perspektiver faktisk når ud til de forskellige interessegrupper.

 

Publikationer
ICROFS udsender både internationale og nationale nyhedsbreve om forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, har aftaler om regelmæssige indlæg til fagblade, udarbejder faktaark til bredere målgrupper og udarbejder løbende informationsmateriale i form af foldere og plakater.

 

Desuden er ICROFS medansvarlig for at passe det internationale arkiv Organic Eprints sammen med FiBL og BÖL. Online databasen Organic Eprints blev etableret i 2002 som en service for fællesskabet af forskere i økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

 

Centret står også til rådighed, når der er behov for det, med rådgivning og vejledning til forskningsmiljøerne vedr. kommunikation og formidling, fx i forbindelse med afholdelse af møder, workshops og konferencer, udgivelse af rapporter, deltagelse i udstillinger m.v.

 

ICROFS har udarbejdet rapporter om emner indenfor forskningen på både dansk og engelsk og hjælper med at samle og syntetisere informationer i forbindelse med myndighedernes planlægning indenfor området økologisk jordbrug.

 

Aktiviteter
Det er vigtigt at give mulighed for direkte dialog mellem forskere og landmænd, rådgivere, myndigheder og andre interesserede, såvel som mellem ICROFS og organisationer med interesse i økologisk jordbrug. Af den grund har ICROFS taget initiativ til at organisere temadage og offentlige workshops.

 

Der afholdes temadage om udvalgte emner med det formål at diskutere den igangværende forskning med et publikum af forskere, rådgivere og landmænd. I forbindelse med vidensynteserne holdes ofte workshops, hvor interesserede har mulighed for at bidrage til at belyse særlige problemstillinger.

 

ICROFS er med til at arrangere kongresser som fx BioFach (i samarbejde med brancheorganisationen Økologisk Landsforening), First Nordic Organic Congress 2009, og Økologi-Kongressen (sammen med bl.a. Landscentrets økologisektion). Sidstnævnte holdes cirka hvert andet år og henvender sig til alle, der arbejder med økologisk jordbrug og økologiske fødevarer.

 

Endelig bør det nævnes, at der – primært gennem ICROFS’ programkomité og internationale bestyrelse – er et tæt samarbejde med relevante faglige organisationer og foreninger med interesse i økologisk jordbrug, i Danmark såvel som i flere andre lande.

 

 

 

 

 
Sekretariatet i ICROFS

ICROFS' sekretariat består af otte fastansatte medarbejdere: En centerleder, en sekretær, to informationsmedarbejdere og fire akademiske forsknings- og udviklingsmedarbejdere, der beskæftiger sig specialiseret med områderne:

- Systemiske og tværfaglige forskningsmetodikker,

- Koordinering af internationalt forskningssamarbejde,

- Koordinering af trans-nationalt samarbejde (CORE Organic) og

- Forskning i certificering og kontrol af økologiske produkter

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English