ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 


ICROFS' historie

 

Det internationale center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, ICROFS, blev etableret af Ministeriet for Fødevarer, Jordbrug og Fiskeri i juni 2008. ICROFS har, som et internationalt center med et internationalt mandat, erstattet og udvidet det tidligere, nationale Forskningscenter for økologisk jordbrug og fødevaresystemer, FØJO. FØJO blev etableret i 1995 som et ”center uden mure”, hvor den egentlige forskning udføres af forskningsgrupper på de eksisterende forskningsinstitutioner, og ICROFS har beholdt denne succesfulde struktur.

 

Udvikling af (den danske ) forskning i økologisk jordbrug

Siden midten af 1980erne er økologisk jordbrug blevet fremmet gennem politiske tiltag. De siddende regeringers politik har inkluderet økonomisk støtte til omlægning af konventionelle bedrifter, regulering og kontrol, rådgivningstjeneste, informationskampagner, og uddannelse og forskning i økologisk jordbrug.

 

I slutningen af 1980erne og starten af 1990erne blev den danske forskning i økologisk jordbrug mest udført på private bedrifter og i langtidssædskifteforsøg på forsøgsstationer rundt om i landet. Denne forskning fokuserede på mælkeproduktion og sædskifter og resulterede blandt andet i effektive metoder til økologisk mælkeproduktion.

 

Både regeringens Aktionsplan for økologisk jordbrug og den nationale strategi for jordbrugsforskning pegede i 1992 på at forskning i økologisk jordbrug skulle have højere prioritet og de eksisterende strukturer styrkes. De foreslog at den forstærkede indsats kunne opnås ved at etablere et center på tværs af forskningsinstitutioner og forskningsdiscipliner.

 

Aktionsplanen for fremme af den økologiske fødevareproduktion fra 1995 anbefalede ligeledes at opprioritere forskning i økologisk jordbrug med henblik på at lette omlægningen og øge den økologiske produktion, og derigennem tilfredsstille forbrugernes efterspørgsel. Denne plan foreslog også at etablere en dedikeret økologisk forsøgsstation.

 

På denne baggrund tog fødevareministeriet initiativ til at etablere Forskningscenter for økologisk jordbrug (FØJO) i september 1995. På samme tidspunkt blev der afsat 100 mio. kroner til økologisk forskning og udvikling i perioden 1996 – 1999. Ministeriet besluttede yderligere at etablere den økologiske forsøgsstation Rugballegård og flere økologiske ”værkstedsarealer” for markforsøg.

 
Sekretariatet i ICROFS

ICROFS' sekretariat består af otte fastansatte medarbejdere: En centerleder, en sekretær, to informationsmedarbejdere og fire akademiske forsknings- og udviklingsmedarbejdere, der beskæftiger sig specialiseret med områderne:

- Systemiske og tværfaglige forskningsmetodikker,

- Koordinering af internationalt forskningssamarbejde,

- Koordinering af trans-nationalt samarbejde (CORE Organic) og

- Forskning i certificering og kontrol af økologiske produkter

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English