ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

Om Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, blev grundlagt i 2008. Centret er en udvidelse af det tidligere Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, som den danske regering i 2008 besluttede at give et internationalt mandat og en international bestyrelse.

 

ICROFS' vision - eller centrets "Big Hairy Audacious Goal (BHAG)"går på, at principperne for økologisk landbrug bliver en global reference for bæredygtighed i landbrugs- og fødevaresystemer på baggrund af resultater fra forskning og innovation.

Læs om ICROFS' vision og mission...

 

Læs flyer om ICROFS...

 

 

Et center uden mure

ICROFS er et "center uden mure", hvor forskningen foregår i tværfaglige samarbejder mellem grupper af forskere fra forskellige institutioner og universiteter.

 

Centret bidrager til samarbejde, styring og udførelse af strategisk og brugerorienteret forskning af høj kvalitet på nationalt såvel som internationalt niveau. ICROFS udfører opgaverne på basis af økologiens filosofi og de etablerede økologiske principper.

 

Organisering

ICROFS ledes af en International bestyrelse, der består af forskningsledere og interessenter fra Asien, Afrika, Europa og Danmark. Bestyrelsen udvikler og evaluerer centrets vision og strategi for at styrke international forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

 

Til at føre tilsyn med - og rådgive - centrets nationale forskningsprogrammer og udviklingsaktiviteter i Danmark, har bestyrelsen nedsat en dansk Program Komité , med repræsentanter fra universiteter, landbrugsorganisationer og NGO'er med tilknytning til økologisk jordbrug.

 

ICROFS agerer som koordinerende "center uden mure" for dansk forskning i økologisk jordbrug, så forskere, der arbejder under FØJO III programmet forbliver i deres egne forsknignsmiljøer, men samarbejder på tværs af institutioner. Denne type samarbejde implicerer for øjeblikket godt hundrede forskere fra op mod tyve forskellige institutioner.

 

ICROFS sekretariatet består af syv akademiske medarbejdere, som arbejder med forskning, koordinering, udvikling og kommunikation.

 

Aktiviteter

ICROFS' sekretariat tager initiativ til, koordinerer og deltager i nationale og internationale forskningsaktiviteter i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Centret er også meget aktivt i formidling af resultater fra økologiforskning og viden om økologiske fødevaresystemers vigtighed for miljø, natur og biodiversitet, dyrevelfærd, sundhed, fødevaresikkerhed og kvalitet, økolomi, struktur- og markedsudvikling såvel som social betydning.

 

Centret arbejder også for at fremme forståelsen af økologiske fødevaresystemers karakter og bidrager til en vidensbaseret udvikling af området, både nationalt og internationalt.

 

Forskningsfaciliteter og infrastruktur

I de senere år er der blevet etableret adskillige forskningsfaciliteter, som giver mulighed for et tæt samarbejde mellem forskellige forskningsmiljøer. Siden 1996 er der udført langsigtede sædskifteforsøg på flere lokaliteter i Danmark, som hører under Aarhus Universitets Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Sædskifterne har varierende andele af bl.a. bælgplanter og kornsorter og bliver udført i forskellige jordtyper, og med forskellige gødningsniveauer.

 

Formålet med sædskifteforsøgene er at undersøge, hvordan typen af sædskifte påvirker udbytte, næringsstofbalance, problemer med ukrudt og sygdomme, jordens frugtbarhed og udsendelse af drivhusgasser.

 

En række forsøgsfaciliteter er desuden til rådighed på Forsøgsgårdene i Tåstrup, som hører under det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 

Europæisk samarbejde

ICROFS deltager i EU forskningens rammeprogram, det såkaldte "FP7 Framework Programmes" og har koordineret adskillige forskningsprojekter. Centret er en aktiv partner i ISOFAR (International Society of Organic Agriculture Research) og FQH (Organic Food Quality and Health research network). Desuden har ICROFS deltaget i udviklingen af den europæiske vision for økologisk jordbrug og fødevaresystemers forsknings agenda 2025: "Organic knowledge for the future! og er stadig en aktiv partner i teknologiplatformen TP Organics.

 

CORE Organic

ICROFS har koordineret FP6 ERA-nettet ved navn CORE Organic (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming), som involverede offentlige bevillingsgivere (funding bodies) fra 11 europæiske lande, som arbejdede sammen om - og financierede - otte transnationale forskningsprojekter. Samarbejdet inkluderer nu flere end 20 lande i det nye CORE Organic Funding Body Network, som er åbent for alle europæiske lande , der har - eller ønsker at have - et financieringsprogram for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Som en efterfølger til det første succesrige ERA-net, vil et ERA nummer to, "CORE Organic II" blive foreslået under FP7 med over 20 partnere.

 

Forskningsprogrammer

ICROFS står i spidsen for koordineringen af det tredje danske forskningsprogram i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, som har titlen "FØJO III - Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet."forskningsprogrammet består af femten projekter med et samlet budget på ca. 23 millioner kroner for perioden 2006-2010.

 

Formålet med det nuværende forskningsprogram, FØJO III, er:

  • At initiere og koordinere forskning, der kan udvikle integriteten og effektiviteten i den økololgiske værdikæde "fra bonde til kunde", på basis af de økologiske principper
  • at søge ny viden om den økologiske jordbrugs potentielle bidrag til en bæredygtig udvikling af samfundet
  • at sikre forskning af høj, international kvalitet og maksimal udnyttelse af de allokerede forskningsressourcer
  • at styrke europæisk og internationalt samarbejde om forskning og forskeruddannelse i økologisk jordbrug og fødevaresystemer
  • at sikre forskningens relevans og anvendelse gennem kommmunikation og samarbejde med brugere af forskning og det videnskabelige samfund.

Organic Eprints tilbyder fri adgang

ICROFS er vært for - og administrerer - det åbne, online-arkiv Organic Eprints (www.orgprints.org), for publikationer og informationsmateriale om økologisk forskning. Organic Eprints har mere end 8.000 publikationer, og antallet stiger stødt. Al brug af arkivet er gratis for alle interesserede.

 

Organic Eprints indeholder videnskabelige og populære artikler, rapporter, præsentationer, projektbeskrivelser, nyhedsbreve, bøger og andre typer af publikationer.

 

Organic Eprints blev etableret i 2002 af FØJO (nu ICROFS) som en service for fællesskabet af forskere i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. I dag er der tre partnere, som er ansvarlige for at køre arkivet: ICROFS fra Danmark, forskningsinstituttet for Økologisk Jordbrug, FiBL, som har hovedsæde i Schweiz og Bundesprogramm Ökologischer Landbau i Bonn, BÖL.


Ekspertise i formidling af forskningsresultater

Formidling af forskningsresultater er en central aktivitet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS. Det opnår centret hovedsagelig gennem internetbaserede medier, elektroniske nyhedsbreve, præsentationer, samarbejdsplatforme og web-portaler.

 

Med ICROFS’ internationale status, mandat og bestyrelse fra juni 2008, er der sket et naturligt fokusskift i centrets kommunikationsstrategi mod formidling til målgrupper på et internationalt niveau. Dog bevarer og udvikler ICROFS sin kommunikation med både gamle og nye aktører i hele den danske økologisektor.

 

ICROFS kommunikerer med forskellige institutioner, giver overblik over forskning for mange forskellige modtagergrupper, udgiver en række publikationer på flere platforme, og deltager i udvikling, planlægning og afvliking af temadage, kongresser og workshops.

Læs mere om forskningsformidling og -kommunikation...
Sekretariatet i ICROFS

ICROFS' sekretariat består af otte fastansatte medarbejdere: En centerleder, en sekretær, to informationsmedarbejdere og fire akademiske forsknings- og udviklingsmedarbejdere, der beskæftiger sig specialiseret med områderne:

- Systemiske og tværfaglige forskningsmetodikker,

- Koordinering af internationalt forskningssamarbejde,

- Koordinering af trans-nationalt samarbejde (CORE Organic) og

- Forskning i certificering og kontrol af økologiske produkter

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English