ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

ICROFS' Programkomité

 

Programkomitéen er nedsat af bestyrelsen, og den afgiver indstillinger om nye nationale forskningsprojekter og –programmer samt fortsat bevilling og/eller justering af allerede etablerede forskningsprogrammer til bestyrelsen, som efterfølgende afgiver indstilling til Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning.

 

Desuden afgiver programkomitéen afrapporteringer vedrørende nationale forskningsprojekter og –programmer til Direktoratet for FødevareErhverv.

 

Hent ICROFS' vedtægter

 

Medlemmer af den danske Programkomité

 

Formand
Kirsten Lund Jensen
Økologi, Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3, DK-1609 København V

Tlf.: 33 39 46 88
Mobil: 40 21 8 250
Email: kil@lf.dk


 

Klaus Loehr-Petersen,
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Silkeborgvej 260, DK-8230 Åbyhøj
Tlf.: 86 19 94 45. Fax: 86 19 95 57

Mobil: 22 17 25 65
E-mail: Biodynamisk-Forening@mail.tele.dk

 

 

Bruno Sander Nielsen

Landbrug & Fødevarer

Axeltorv 3, DK-1609 København V
Tlf.: 33 39 42 67

Mobile: 27 24 59 67
E-mail: bsn@lf.dk

 

 

Michael Svane

Landbrug & Fødevarer

Buesøvej 12, DK-4000 Roskilde
Tlf.: 46 41 06 08

Mobil: 51 32 55 51
E-mail: michael@hesselbjerggaard.dk

 

 

Michael Tersbøl
Økologisk Landsforening

Silkeborgvej 260, DK-8230 Åbyhøj
Tlf.: 87 32 27 46

Mobile: 51 53 27 11
E-mail: mit@okologi.dk

 

 

Jens Christensen
Økologisk Landsforening

Thise Mejeri

Sundsørevej 62, Thiese, DK-7870 Roslev
Tlf.: +45 61 54 53 13
E-mail: jens.christensen@thise.dk

 

 

Jeppe Juul

Forbrugerrådet

Græsmarken 2, 4140 Borup

Tlf. 32 84 32 25

E-mai: JeppeJuul@gmail.com

 

 

Kirsten Holst Sørensen
Videncentret for Landbrug

Agro Food Park 15, 8200 Århus N

Tlf.: 87 40 54 89

Mobil: 20 93 09 65

E-mail: kho@vfl.dk

 

 

Morten Tune Strandberg

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Århus Universitet, Institut for Bioscience, Terrestrisk Økologi

Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg

Tlf.: 87 15 88 37

E-mail: mts@dmu.dk

 

 

Hanne Lakkenborg Kristensen

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Kirstinebjergvej 10, 5492 Årslev

Tlf.: 87 15 83 54

E-mail: Hanne.Kristensen@agrsci.dk

 

 

Dorte Lau Baggesen
DTU - Fødevareinstituttet

Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg
Tlf.: 35 88 62 07

Mobil: 25 47 78 48

E-mail: dlba@food.dtu.dk

 

 

Kirsten Halsnæs
DTU

DTU Management Engineering

DTU RISØ CAMPUS, SYS 110

Postboks 49, 4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 77 51 12. Fax: +45 46 77 42 60

E-mail: khal@dtu.dk

 

 

Jakob Magid
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C
Tlf.: 35 33 34 91
E-mail: jma@plen.ku.dk

 

 

Tove Christensen

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Københavns Universitet

Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C

Tlf.: 35 33 10 69

E-mail: tove@ifro.ku.dk

 

 

Karen Munch Mortensen(observatør fra NaturErhvervstyrelsen)
NaturErhvervstyrelsen

Center for EU og Erhvervsudvikling

Nyropsgade 30, 1780 Købehavn V
Tlf.: +45 25 10 53 21
E-mail: kamumo@naturerhverv.dk

 

 

Sekretærer fra ICROFS
Niels Halberg (centerleder) og Ilse Ankjær Rasmussen (Organic Eprints koordinator)
ICROFS
Blichers Allé 20, P.O. Box 50, 8830 Tjele
Tlf.: 87 15 80 37 / 87 15 79 92

 

E-mails:
Niels.Halberg@icrofs.org
IlseA.Rasmussen@icrofs.org

 

 

 

 
Sekretariatet i ICROFS

ICROFS' sekretariat består af otte fastansatte medarbejdere: En centerleder, en sekretær, to informationsmedarbejdere og fire akademiske forsknings- og udviklingsmedarbejdere, der beskæftiger sig specialiseret med områderne:

- Systemiske og tværfaglige forskningsmetodikker,

- Koordinering af internationalt forskningssamarbejde,

- Koordinering af trans-nationalt samarbejde (CORE Organic) og

- Forskning i certificering og kontrol af økologiske produkter

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English