ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Events

 

Abonnér på ICROFS nyt  

Dit abonnement er gratis

 

ICROFS nyhedsbrev
Det danske nyhedsbrev udgives hvert kvartal.

Læs mere...

 

 

Se øvrige publikationer

 

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 


ICROFS' bøger og rapporter


 

Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010
ICROFS har i november 2011 udgivet bogen: "Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010.

 

Bogen indeholder en opsamling af de væsentligste resultater fra FØJO III forskningsprogrammet: Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet samt fra den fælles europæiske forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, CoreOrganic.

 

Hent bogen ...

 

Bogen kan også rekvireres gratis ved henvendelse til Grethe Hansen, ICROFS' sekretariat på tlf: 8715 7771 eller mail:
Grethe.Hansen@icrofs.org

 

 

 

 

   

Vidensyntese: "Udvikling, vækst og integritet"

I november 2008 har ICROFS udgivet bogen "Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor". Vidensyntesen omhandler muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter.

 

Den samlede vidensyntese kan også købes hos ICROFS i bogform til kr. 200.
Bestilling hos Grethe.Hansen@icrofs.org.

 

Der er også lavet et sammendrag af den seneste vidensyntese.

Hent sammendrag...

 

Læs mere om vidensyntesen...

 

 

 

 

 

 

Publikationer udgivet før FØJO blev til ICROFS:

ICROFS' forløber, FØJO, har udgivet en række forskningsrapporter, de såkaldte FØJO-rapporter, som giver perspektiver og samler op på forskning i nationalt regi inden for områderne økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

 

Det tidligere FØJO har udgivet en række rapporter, de såkaldte DARCOF-rapporter, som primært er skrevet til et internationalt læsergruppe bestående af forskere og andre interessenter i og uden for Danmark.

 

 

Interne rapporter

Det tifdligere FØJO har iøvrigt udgivet en række interne rapporter, som dækker forskellige begivenheder så som tema- og arbejdsmøder.

 

ICROFS publicerer desuden bøger, som samler op og giver overblik over forskningen i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Indtil videre er bøgerne udkommet i regi af det tidligere FØJO.

 

du kan få mere information om de enkelte bøger ved henvendelse til ICROFS' sekretariat, icrofs@icrofs.org.

 

 

 

 

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS


ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English