ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Events

 

Abonnér på ICROFS nyt  

Dit abonnement er gratis

 

ICROFS nyhedsbrev
Det danske nyhedsbrev udgives hvert kvartal.

Læs mere...

 

 

Se øvrige publikationer

 

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

 

Nedenfor kan du finde projektfoldere fra det aktuelle samt tidligere danske forskningsprogrammer:

 

Organic RDD 2-foldere

Her præsenteres de projekter, der har fået tilskud under det økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogram Organic RDD 2, som kører fra 2014-2018:

 

Hent den generelle folder om forskningsprogrammet (uk)...

 

Hent informationsfoldere for de enkelte Organic RDD 2-projekter:

 

VIPiglets: 
- Robuste og tungere økologiske pattegrise

PROTECFRUIT: Beskyttet produktion af økologiske æbler og pærer
MultiChick - Diversitet og integritet i økologisk slagtefjerkræproduktion
pECOSYSTEM- konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion
RobustFish: nye muligheder for vækst og større robusthed i økologisk akvakultur

SOBcows: Nye avlsmål og avlsplaner for økologiske malkekøer

 

 

 

 

 

Folder på vej...

Multiplant - flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion

BEEFARM - Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter

 

 

 

 

 

Folder på vej...

OrganoFinery - Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi

RowCrop: Højere udbytter ved rækkedyrkning og efterafgrøder

 

 

 

 

 

Organic RDD-foldere

Forskningsprogrammet Organic RDD udførtes i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter under GUDP. Forskningsprogrammet havde tre hovedtemaer:
Vækst, Troværdighed og Robuste Systemer.

 

Hent den generelle folder om forskningsprogrammet...

 

 

Hent informationsfoldere om de enkelte projekter:

     
Nye markedsmuligheder med krydderier og bær i økologiske kødprodukter (BERRYMEAT) Markedsdrevet, højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr
(SUMMER)
       
Dansk frugt og bær: Nye økologiske løsninger til sikring af fremtidig vækst (FruitGrowth) Rødder og kompost – økologisk dyrkning med begrænset tilgængelighed af næringsstoffer
(RoCo)
       
Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer
(MULTI-TRUST)
Økosystem Funktioner og Services af Biodiversitet i Græsmarker (EcoServe)
       
Højere produktivet i dansk økologisk planteproduktion (HighCrop) Økologisk svineproduktion 2014 - uden kastration
(NO-CAST)
       
Parasitter i økologiske produktionsdyr: innovative løsninger til nye udfordringer (PAROL) Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion (BIOCONVAL)
       
Probiotika og foders betydning for sundheden hos økologisk regnbueørred (OPTIFISH)    

 

Læs mere om Organic RDD...

   

Se alle projekternes publikationer ...
(Organic Eprints)

 

 


 

FØJO III projektfoldere

 

FØJO III folder (pdf)

Forskningsprogrammet " Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet", som løb i perioden 2006-2010, var det tredje opfølgende forskningsprogram koordineret af ICROFS (daværende FØJO).

Programmet, med forkortelsen FØJO III, bestod af 15 projekter. Læs om de seneste resultater fra FØJO III projekterne...


For hvert af de 15 projekter er der udarbejdet foldere, hvori du kan finde mere information og baggrund. De danske projektfoldere kan downloades nedenfor (pdf):


Se også de engelske projektfoldere...


Biomasse og Bioenergi Produktion

Efterspørgslen på det økologiske marked
Politik og marked
Dyrkningssystemets effekt på produktion og miljø

Sundhed i økologisk mælkeproduktion
Økologisk jordbrug i relation til globale fødevarekæder
Økologisk fiskeproduktion
Kløvergræs i økologisk kvægbrug

Økologisk kost og sundhed
Integritet og kvalitet af økologisk mælk og kød
Økologisk jordbrug som refugier for biodiversitet

Frø af høj kvalitet
Økologiske systemer til dyrkning af grønsager
Kontrol af ukrudt i økologisk dyrkning
Økologisk mælk af høj kvalitet

 

 

 

 

 
 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English