ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Events

 

Abonnér på ICROFS nyt  

Dit abonnement er gratis

 

ICROFS nyhedsbrev
Det danske nyhedsbrev udgives hvert kvartal.

Læs mere...

 

 

Se øvrige publikationer

 

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

 

Klummer i Økologi & Erhverv

Klummer er forskernes korte og til tider mere personlige indlæg om forskningen i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Klummerne bringes i 14-dags avisen Økologi & Erhverv.

Nedenstående er en oversigt over klummer,
som tidligere er bragt i Økologi & Erhverv
(tidligere Økologisk Jordbrug).

 

Skrivevejledning til klummer

ICROFS har udarbejdet en skrivevejledning til forfattere, som kan hentes her.

Hent skrivevejledning...

 


2014  
> Økologisk svineproduktion - uden kastration [nr. 551]
> Økologiske fødevarers betydning for sundheden [nr. 550]
> Agroforestry i økologisk husdyrproduktion [nr. 548]
> 10 nye økologiprojekter sat i gang i 2014 [nr. 547]
> Grise som naturplejere? [nr. 544]
> Er økologisk foder bedre for fisken? [nr. 543]
> Er biodiversitet økologiens 2,0? [nr. 542]
> På vej mod et nyt kvalitetsbegreb [nr. 540]
> MultiTrust: På vej mod en ny øko-label version 2,0? [nr. 538]
> Robusthed i økol. slagtekyllingeproduktion [nr. 536]
   
2013  
> Fra forskning til praksis [nr. 535]
> Samdyrkning af grønsager og efterafgrøder [nr. 534]
> Afrika efterspørger også økologi [nr. 533]
> Organic Eprints - økologisk viden for alle [nr. 532]
> Er der flere økologiske bøffer på vej? [nr. 531]
> Seriøst sjov med billeder [nr. 530]
> Kvælstofudvaskning [nr. 529]
> Vælg den rigtige æblesort [nr. 528]
> Organisk gødning udnyttes for dårligt [nr. 527]
> Udfordringer i produktion af urtehø [nr. 526]
> Spildevandsslam i økologisk jordbrug? [nr. 525]
> Tillid og viden øger salget af økologi [nr. 524]
> Rodvækst og sorter til økologi [nr. 522]
> Udfasning - Rettidig omhu? [nr. 521]
> Tværfagligt lys på økologien [nr. 520]
> Foder til økologisk regnbueørred yngel [nr. 519]
> Forarbejdning af bær og urter til konservering af kød [nr. 518]
> Økologisk planteforædling [nr. 517]
> Kvikbekæmpelse på sandjord [nr. 516]
> Bekæmpelse af hindbærsnudebillen [nr. 515]
> Mobil grøngødning [nr. 514]
   
2012  
> Spolorm i økologiske svinebesætninger [nr. 513]
> Nye æblesorter til økologien [nr. 511]
> Hvad synes eksperter om kvaliteten af økologisk kød? [nr. 510]
> Økologisk regnbueørred-yngel [nr. 509]
> Hvorfor forske i økologi? [nr. 507]
> Økologi i et udviklingsperspektiv [nr. 506]
> Kulstoflagring i økologisk planteavl [nr. 505]
> Er grisens spolorm snart en saga blot? [nr. 504]
> Blomsterbræmmer i æbleplantager [nr. 503]
> Frilandsgrise på jordskokker [nr. 502]
> Ukrudsbekæmpelse i mere faste rammer [nr. 501]
> Bæredygtighed i europæiske økologiske kvægbrug [nr. 500]
> Øko-græsmarker - fødekilde for bestøvende insekter [nr. 499]
> Udbytter i økologiske sædskifter [nr. 498]
> Urter i græsmarken [nr. 497]
> Helhedsvurderinger af økologi [nr. 496]
> Hvorfor dør den økologiske høne? [nr. 495]
> Reduktion af ornelugt [nr. 493]
> Økologiske kødprodukter med urter og bær [nr. 492]
   
2011  
> Dybere rødder i længere tid? [nr. 491]
> Organic Eprints – et væld af viden! [nr. 490]
> Når økologisk forskning viser vej [nr. 489]
> Kan økologi gavne fødevaresikkerheden i Indien? [nr. 488]
> Forskning i økologisk frugt og bær [nr. 487]
> Koracens betydning for mælkens kvalitet [nr. 485]
> Svin, økologi og fødevaresikkerhed [nr. 484]
> Mangfoldighed i marken [nr. 483]
> Den fouragerende gris [nr. 482]
> Økologisk produktion af hvidkløverfrø [nr. 481]
> Når det ufornuftige alligevel er fornuftigt [nr. 480]
> Økologisk akvakultur - fra niche til vækstområde [nr. 479]
> Biogas i økologisk jordbrug [nr. 478]
> Fremtidens mælk er lavet på urter [nr. 477b]
> Gødningspraksis i udlandet [nr. 477a]
> Resistente sorter kan mindske angreb af stinkbrand [nr. 476]
> Prisen er en barriere for mange forbrugere [nr. 475]
> Smitstoffer fra det ydre rum [nr. 474]
> Når det alternative bliver konventionelt [nr. 473]
> Hvem driver det økologiske forbrug? [nr. 472]
> Rotter blev ikke sundere af økologiske gulerødder [nr. 471]
> Den perfekte læggekartoffel [nr. 470]
   
2010  
> Hvem skal vi satse på i kampagnerne? [nr. 469]
> Er de nye lugerobotter en gevinst? [nr. 468]
> Vandtransport i græsmarker [nr. 467]
> Drivhusgas fra energi-afgrøder [nr. 466]
> Græsmarksplanters betydning i Norden [nr. 465]
> Når Ø'et ikke kun er en egenskab [nr. 464]
> Uddannelser og kurser i økologi [nr. 463]
> Det nemme valg for forbrugeren [nr. 462]
> Transport af gylle og grovfoder koster [nr. 461]
> Økologisk kvalitet - fra jord til bord [nr. 460]
> Grovfoder med vitaminer gi'r mælk med vitaminer [nr. 459]
> Er landbruget løsningen på klimaproblemet? [nr. 458]
> Kvaliteten af grovfoder til økologiske høns [nr. 457]
> Økologisk jordbrug uden fossil energi [nr. 456]
> Akvakultur - Nye udfordringer og nye muligheder [nr. 455]
> Nyt fra bakterie- og svampeædere i jorden [nr. 454]
> Økologien sætter fingeraftryk [nr. 453]
> Drivhusgas fra økologiske sædskifter [nr. 452]
> Intelligent ukrudtsbekæmpelse [nr. 451]
> Efterafgrøder i majs - hvor svært kan det være? [nr. 450]
> Økologisk jordbrug beskytter biodiversiteten [nr. 449]
> Jordens mikrobielle biomasse ændres hurtigt [nr. 448]
> Hvad betyder jordtypen for afgrødernes roddybde? [nr. 447]

 

2009

> Stribedyrkning - nyt dyrkningskoncept for økologer? [nr. 446]
> Hvilken mælk vil forbrugerne have? [nr. 445]
> Høner har ansvar for ægkvalitet [nr. 444]
> Hvorfor vælger forbrugerne økologisk? [nr. 443]
> Er øko-gulerødder sundere end konventionelt dyrkede? [nr. 442]
> Øget produktivitet med laktationsbrunst [nr. 441]
> Hvidkløver - en vigtig afgrøde i økologisk jordbrug [nr. 440]
> Øko-skolemad - har det lange udsigter i Danmark? [nr. 439]
> Mere fokus vil give flere levende kalve [nr. 438]
> Produktion af økologisk brødhvede [nr. 437]
> Automatiske redskaber til ukrudtsbekæmpelse [nr. 436]
> Økologisk mælk og afgræsning [nr. 435]
> Forskning skal vise vej til øget velfærd for øko-grise [nr. 434]
> Ejerskab over egne planer [nr. 433]
> Mineraler i græsmarksafgrøder? [nr. 432]
> Kløvertræthed: Er nematoder årsagen - og hvilke? [nr. 431]
> Økologi og sundhed - fornuft eller følelse? [nr. 430]
> Landbrugspolitik - virker det? [nr. 429]
> Grovfoder, sojabønner, urter og kål i øko-ægproduktion [nr. 428]
> Hvem driver stigningen i økoforbruget? [nr. 427]
> Mindre økologisk lattergas [nr. 426]
> Kvælstofdynamik i økologiske sædskifter [nr. 425]
> Økologi og handel med CO2-kvoter [nr. 424]
> Græsproduktion og miljø på øko-kvægbrug [nr. 423] 

 

2008 (alle klummer fra før 2009 hentes fra ICROFS' tidligere webserver, foejo.dk)

> Proteinfoder til økologiske ørreder [nr. 422]
> Produktion af økologisk biogas [nr. 421]
> Kendskab til økologi er højt [nr. 420]
> Økologi i de nye økonomier [nr. 419]
> Økologisk kylling - godt for klimaet? [nr. 418]
> Økologi med positiv klimaeffekt [nr. 417]
> Sortbrogede grise i økologi [nr. 416]
>Undgå skadelig pakning af jorden [nr. 415]
> Økologiske grøntsagssædskifter [nr. 414]
> Hønen eller ægget? [nr. 413]
> Landbrug og landdistrikter - før og nu [nr. 412]
> Ansvaret for sikre fødevarer [nr. 411]
> En australsk øjenåbner [nr. 410]
> Planer for sundhed og velfærd [nr. 409]
> Økologiske søers sundhedstilstand [nr. 408]
> Kvik og tidsler i sædskifteforsøgene [nr. 407]
> Nye forbruger- segmenter [nr. 406]
> Flere økologiske fisk [nr. 405]
> Brug af økologi uden for hjemmet [nr. 404]
> Urter i græsmarken [nr. 403]
> Ø-mærket skaber høj forventning [nr. 402]
> Parasitter hæmmes i biogasanlæg [nr. 401]
> Tillid fremmer økologien i Danmark [nr. 400] 

 

2007

> Forbrugere ønsker dyrevelfærd og miljø [nr. 399] 
> Dyreetik i økologisk husdyrhold [nr. 398] 
> Økologisk bioenergi og jordkvalitet [nr. 397] 
> Økologisk bioenergi og drivhusgas [nr. 396] 
> Økologi mellem stat og marked [nr. 395] 
> På sporet af økologisk ægkvalitet [nr. 394] 
> Det økologiske forbrug i 2006 [nr. 393] 
> Økologisk kvalitet fra jord til mave [nr. 392] 
> Lupin i svinefoder mindsker ornelugt [nr. 391] 
> Kvælstof udvaskes også på organisk form [nr. 390] 
> Økologisk forbrug varierer mellem lande [nr. 389] 
> Vidensyntese om vækst og udvikling [nr. 388] 
> Forbrugere er villige til øget merpris [nr. 387] 
> Måling af frygt i hønseflokke [nr. 386] 
> Kartofler udnytter placeret gødning [nr. 385] 
> EU-regler og dyrevelfærd [nr. 384] 
> EU-forskning i økologi bærer frugt [nr. 383] 
> Vokseværk og vidsyn for økologien [nr. 382] 
> Virksomhederne har brug for vejledning [nr. 381] 
> [mangler] [nr. 380] 
> Smådyr omsætter næringsstoffer [nr. 379]  
> Bedre sædskifter med dybe rødder [nr. 378]  
> Udnyt græsmarkens kvælstof [nr. 377]  
> Ø-mærket – forbrugernes ledetråd [nr. 376]  

 

2006

> Økomad i kultursociologisk lys [nr. 375] 
> Nye midler bremser skurv i æbler [nr. 374] 
> Langsom vækst giver gode æbler [nr. 373] 
> Gødning fra by til land [nr. 372] 
> Økologi gavner landskabet [nr. 371] 
> Sporstoffer i økologisk mælk [nr. 370] 
> Salmonella hos økologiske grise [nr. 369] 
> Tunnel sikrer danske frø [nr. 368] 
> Økologi i den globale handel [nr. 367] 
> Gennembrud for økologiske fisk [nr. 366] 
> Mindre udvaskning fra økologer [nr. 365] 
> Rodukrudt i sæskifteforsøg [nr. 364] 
> Drivkræfterne bag omlægning [nr. 363] 
> Pres på bæredygtigheden [nr. 362] 
> Effektiv deling af økologisk viden [nr. 361] 
> Løbesystem med flere orner [nr. 360] 
> Forskningen globaliseres [nr. 359] 
> Sund udsæd til korn og bælgsæd [nr. 358] 
> Fjerpilning hos økologiske høns [nr. 357] 
> Økologisk drikkevand [nr. 356] 
> Økologi-kongres sidst i maj [nr. 355]  
> Recirkulering fra land til by [nr. 354]  
> Urter i hønsegården [nr. 353]  
> Øget pres på grøntsagsavlere [nr. 352]  

 

2005

> Rodukrudt skal tackles bedre [nr. 351]  
> Kløvergræs modvirker drivhusgas [nr. 350]  
> Når kamme overvintrer [nr. 349]  
> Homøopati til kvæg [nr. 348]  
> Fordele ved rajgræs og grønkorn [nr. 347]
> Kamdyrkning overhalet [nr. 346]
> Lille effekt af fangafgrøder [nr. 345]
> Grise har gavn af cikorierødder [nr. 344]
> Ydre og indre kvalitet af æbler [nr. 343]
> Kornrensning mod meldrøjer [nr. 342]
> Økologiske søer med ring i trynen [nr. 341]
> Sådan får man en god jordstruktur [nr. 340]
> Spredning af GMO kan begrænses [nr. 339]
> Markvandring ved computeren [nr. 338]
> Ny teknik og maskiner til økologi [nr. 337]
> Samdyrkning til kontrol af ærtesyge [nr. 336]
> Når man skal vælge vårbygsort [nr. 335]
> 100 pct fodring inden for rækkevidde [nr. 334]
> Natur på tværs af faggrænser [nr. 333]
> Europæisk samarbejde om forædling [nr. 332]
> Nyt bio-middel mod bygbladplet [nr. 331]
> Værdier og principper [nr. 330]

> Jordløsning i sædskifteforsøg

[nr. 329]

> Positiv effekt af kamdyrkning

[nr. 328]


FØR 2005

> Antioxidanter
> Grønsagsfrø
> Tromletørring
> Hvidkløver
> Jordpakning
> Æbler i maj og juni
> Alternativ til pløjning
> Dyrkning af tomat
> Efterafgrøder
> Sædskiftesygdomme i frøbælgplanter
> Eftervirkning af afgræsningsmarker
> Økologisk plantedyrkning
> Muligheder for mindre jordbehandling
> Nedfældning af gødning
> Bedre udeliv for økologisk fjerkræ
> Sundhedsmæssige egenskaber ved økologisk mælk
> Nyt arkiv for forskningsresultater
> Evaluering af forskningen i økologisk jordbrug
> Strategisk gødskning med grøngødningsafgrøder
> Forsøg med æbledyrkning
> Pas godt på kornet
> Scenarier for natur, miljø og produktion
> Udslip af lattergas
> Engelsk økologi
> 100 pct. økologisk fodring
> Etablering af frøudlæg
> Spisekvalitet af økologiske kartofler

 

 

 

 

 
 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English