ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Events

 

Abonnér på ICROFS nyt  

Dit abonnement er gratis

 

ICROFS nyhedsbrev
Det danske nyhedsbrev udgives hvert kvartal.

Læs mere...

 

 

Se øvrige publikationer

 

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 


ICROFS nyt

Nyhedsbrevet ICROFS nyt udgives som elektronisk email-nyhedsbrev (pdf) tre-fire gange årligt.

 

Nyhedsbrevet udsender artikler om aktuel forskning og nye, relevante begivenheder inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

 

Forskere, der arbejder under nationale eller trans-nationale forskningsprojekter, koordineret af ICROFS, leverer artikler til ICROFS nyt med en frekvens, som er baserret på fremdriften i det enkelte projekt.


Du finder tidligere nyhedsbreve i arkivet til højre.

 

Forfattervejledning til ICROFS nyt

Forfattere af artikler til nyhedsbrevet bedes benytte denne
forfattervejledning...


Abonnér på ICROFS nyt

Abonnement på det danske nyhedsbrev ICROFS nyt er gratis for alle.

Abonnér på ICROFS nyt  

 

 

ICROFS udgiver også det internationale nyhedsbrev, ICROFS news...

 

 

Seneste numre af ICROFS nyt:

 

September 20144,[nr. 3, 2014]

 

- Nyt fra ICROFS  
- Evaluering konkluderer: Behov for mere forskning i økologi

- Billedkort giver landmanden ordet

- Nye sorter til økologisk æbleavl

- Søg støtte til udvikling af teknologi til landbruget

- Arrangementer og nyheder


Hent nyhedsbrevet 

 

Hent også tillægget Refugia: Øger økologisk landbrug biodiversiteten? Særtillæg om FØJOIII-projektet Refugia.

 

 

Juni 20144,[nr. 2, 2014]

- Nyt fra ICROFS
- Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl

- Spisekvalitet af økologisk kød fra unge krydsningsdyr

- Genetisk variation af rødder og rodhår mellem sorter af vårhvede

- Arrangementer og publikationer


Hent nyhedsbrevet
 

   

Februar 2014 [nr. 1, 2014]

- Nyt fra ICROFS - nye Organic RDD2 projekter skudt i gang
- Multifunktionalitet i marken giver merværdi for forbrugeren

- Klimaeffekten af mobil grøngødning

- Udbytter i det økologiske sædskifteforsøg

- Fokus på robusthed i økologisk slagtekyllingproduktion

- Arrangementer og publikationer

Hent nyhedsbrevet

 

November 2013 [nr. 4, 2013]

- Nyt fra ICROFS

- Kløvergræsensilage og kompost som grøngødning

- Stuefluens larver kan inaktivere uønskede bakterier i gødning

- Er der liv i økologiske kornmarker?

- Fremtidens udfordringer i økologisk og frilandssvineproduktion

- Barrierer i forsyningskæden i økologisk planteavl

- Arrangementer og publikationer

 

Hent nyhedsbrevet..

 

August 2013 [nr. 3, 2013]

- Nyt fra ICROFS

- Konkurrenceforhold i græsmarker med mange arter

- Betydningen af komposttyper for kvalitet af økologisk hvedebrød

- Økologiske grøsmarker som fødekilde for bier og andre bestøvere

- Program til bedre rådgivning om sædskifter i økologisk jordbrug

- Arrangementer og publikationer


Hent nyhedsbrevet

 

Maj 2013 [nr. 2, 2013]

- Nyt fra ICROFS

- "SUMMER"-kyllinger på urter

- Æbler under tager pletfrie

- Ny rapport fra MultiTrust-projektet

- Arrangementer og publikationer


Hent nyhedsbrevet

Februar 2013 [nr. 1, 2013]

- Nyt fra ICROFS

- Spolormens æg - en udfordring i økologiske svinebesætninger

- Nye æblesorter til økologien

- Øget konkurrenceevne og effektivitet blandt økologiske og lav-input mælkeproducenter i EU

- Nye muligheder for vidensøgning - brugerinformation om seneste opdateringer fra Organic eprints og VOA3R-platformen

- Kort nyt; arrangementer og publikationer


November 2012 [nr. 2, 2012]

- Økologisk regnbueørred - hvordan påvirker fodersammensætningen fiskenes sundhed?

- Dyrkning af fluelarver som kosttilskud til økologiske høns

- Grønt kalvekød er ikke mørkerødt

- Hømælk - et muligt alternativ i Danmark

- Holistisk afgræsningsmanagement - et udbytterigt styringsværktøj til afgræsning

- Kort nyt + arrangementer

 

Juni 2012 [nr. 1, 2012]

- Flot placering til Organic Eprints
- IFSA Seminar i Aarhus

- ProGrOV godt repræsenteret på afrikansk økologikonference
- Når vi bliver syge af at spise sundt
- Udbytter i langvarige økologiske planteavlssædskifter
- Økologisk klimaneutral kost produceret af den lokale helhedsbredift

- Økologi i den offentlige indkøbsvogn

- Bring ukrudtsbekæmpelsen i fastere rammer

December 2011 [nr. 3, 2011]

- Forskningsmøder om ICROFS’ programmer
- Ny bog: Resultater fra den økologiske forskning, 2006-10
- CORE Organic forskningsseminar
- Økologikongres 2011 blev en succes
- Lav salmonellaforekomst og antibiotikaresistens i alternativ og økologisk svineproduktion
-
Transporten betyder noget for klimabelastningen af importerede økologiske planteprodukter
- Koracens betydning for kvaliteten af økologisk mælk

- Udviklingsmidler fra NaturErhvervsstyrelsen

Juni 2011 [nr. 2, 2011]

- Organic Eprints udvider
- 4 mio. kr. skal fyre op under økologisk biogas
- Økologi blandt 90 millioner til bæredygtig fødevareproduktion
- Projekt om økologisk mælk og sundhed er afsluttet

- Landbrugspraksis og handel med drivhusgasser
- Økologisk akvakultur – Fra niche til vækstområde
- Mangfoldighed i den økologiske græsmark
- Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning

- Udforsk holdninger og handlinger på Økologi-Kongres
- Nye GUDP-midler til fødevareinnovation
- Dansk forskning kan lede vejen for økologisk politik
- Nyt SOAR kursus til september
- Ny uddannelse i økologisk jordbrugs- og fødevarevidenskab


ICROFS nyt, nr. 3, 2010

April 2011 [nr. 1, 2011]

- Organic RDD er i gang
- ICROFS er partner i det store EU-projekt SOLID
- Selvforsyning og biogas seminar
- Møde om agro-biodiversitet i Washington
- Resultater fra ernæringsforskningen

- Effekten af friske urter på mælkens fedtsyreprofil
- Økologi og dyrevelfærd
- International økologisk forskning i Danmark

- Økologikongres 2011
- Kort nyt

 

ICROFS nyt, nr. 3, 2010

December 2010 [nr. 4, 2010]

- Organic RDD er på plads
- SOAR er flyttet
- Økologi og fremtidens landbrug på DR2
- Resultat af FØJO III-formidlingsdag
- Vinterhvede og vårhvede - efterafgrøder påvirkede udbyttet
- Energibehov dækkes bedst ved biogasproduktion
- Udbytteeffekt af afgræsning og rødkløver i hvidkløvergræs
- Økologisk landbrugspolitik virker – hvorfor og hvordan?
- Søg til fælles R&D projekter
- CERTCOST nyhedsbrev er på gaden
- Økologikongres 2011

 

ICROFS nyt, nr. 3, 2010

Oktober 2010 [nr. 3, 2010]

- Ansøgninger til Organic RDD og CORE Organic II
- Nyansat koordinator for Organic Eprints
- Resultater af FØJO III-workshop

- Kvalitet af grovfoder: effekt på høners foderbrug
- Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer
- Økonomi, teori og økologi
- Økologiske leverandører i det offentlige indkøb
- GMO happening

- Danske og internationale konferencer og seminarer

ICROFS nyt, nr. 2, 2010

Juli 2010 [nr. 2, 2010]

- Organic RDD er på trapperne
- CORE ORganic II first anouncement forventes i juli
- Workshop om FØJO III-resultater for den økologiske sektor - Karotenoider i økologiske æg
- Vitaminer og fedtsyrer i hø og ensilage
- Er landmænd fremtidens klimahelte?
- Græssende køers trampen nedsætter risiko for nitratudvaskning
- Flere vitaminer i grovfoderet giver flere vitaminer i mælken

ICROFS nyt nr. 1, 2010

Marts 2010 [nr. 1, 2010]

- Ny assisterende koordinator for CORE Organic-samarbejdet
- CORE Organic kick-off møde
- Faglige artikler fra Landbrugsavisen på www.icrofs.dk

- Malkerobottens betydning i økologisk produktion
- Hestebønne-, ærte- mm. i foder til økologiske fisk
- Økologisk dyrkning af hvidkål fremmer biodiversitet
- Jordbundens nematoder, hvad kan vi lære af dem?
- Restmaterialer fra bio-energiproduktion

- Økologi-organisationerne og dansk økologipolitik
- Ulande, økologisk jordbrug og de fattige småbønder

- Drejebog til frilandsgrise

- Biodiversitet på katastrofekurs?

December 2009 [nr. 4, 2009]

Nyheder fra ICROFS:

- Øremærkede midler til dansk økologiforskning
- Nye medieaftaler

Artikler:

- Hvilken mælk vil forbrugerne have?
- Nitratudvaskning fra majs
- Effekt af økologiske driftsmetoder på ler-dispersering i kulstof-udpinte jorde
- Kvælstofdynamik i økologiske sædskifter
- Økologiske landbrug som løsning på klimaproblemerne?

Oktober 2009 [nr. 3, 2009]

Nyheder:

- Nyt forskningsprogram

- Ledigt job hos ICROFS

- Tilmelding til Økologi-Kongres 2009

- FØJO III status

- Temamøde om antibiotika i økologiske besætninger

Artikler:

- Økologisk Skolemad - har det lange udsigter i Danmark?
- Urter i græsmarken: konkurrenceevne, foderværdi og smag
- Nødvendig viden om mark-emissioner for valg af biobrændsel
ICROFS nyt, juni 2009

Juni 2009 [nr. 2, 2009]

Nyheder:

- ICROFS deltog i to øko-kongresser i Uganda og Sverige
- Centret spørger læserne, om der er behov for et kursus i medietræning.

Artikler:

- Mineraler i græsmarken
- Landmænd kan tjene penge ved handel med drivhusgasser
- Er nematoder årsagen til kløvertræthed?
- Kvælstofmanagement på store økologiske kvægbrug
- Ingen effekt af dyrkningssystem på udledning af lattergas

 

Marts 2009 [nr. 1, 2009]

Nyheder:

- ICROFS's deltagelse på BioFach

- Indkaldelse til ansøgninger om støtte til "Fødevare-

forskningsprogrammet"

Artikler:

- Mediernes rolle i det øgede økologiforbrug

- Økologi og sundhed - fornuft eller følelse?

- Anvendelse af forskelligt foder i økologisk ægproduktion

- Udvikling af automatiske redskaber til ukrudtsbekæmpelse

  

December 2008 [nr. 2, 2008]

Nyheder:

- Vidensyntesen i bogform

- Om de første møder i bestyrelsen og programkomitéen

Udvidelsen af CORE Organic netværket

Artikler:

- Forskning i planteproduktion til økologisk fiskefoder

- Konssorteret sæd til forøget økologisk oksekødproduktion

- Corporate farming - også i Kinas økologiske jordbrug 

September 2008 [nr. 1, 2008]

Nyheder:

- Velkommen til det nye internationale center, ICROFS

Artikler:

- Tillid fremmer økologien i Danmark

- Dyreetik i økologisk hushold

- EU-forordningerne kan fremme økologien

- Kyllinger i frugtplantager kan give større spiseoplevelser

 

Arkiv med ældre nyhedsbreve

Find ældre udgaver af ICROFs' nyhedsbreve (dengang hed de FØJO eNyt)

Gå til nyhedsarkivet...

 

 

 

ICROFS Research

Få RSS news feeds

Abonner på nyheds-opdateringer fra ICROFS. Det er let!

Klik blot på RSS-logoet ovenfor. Klik dernæst på "Get RSS nyt fra ICROFS" og indtast så din e-mail adresse.

ICROFS


ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English