ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Events

 

Abonnér på ICROFS nyt  

Dit abonnement er gratis

 

ICROFS nyhedsbrev
Det danske nyhedsbrev udgives hvert kvartal.

Læs mere...

 

 

Se øvrige publikationer

 

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

Vidensynteser
En vidensyntese analyserer, diskuterer og sammenfatter den eksisterende viden om et uafklaret, og ofte omdiskuteret emne i forhold til de væsentligste synspunkter.

Den seneste vidensyntese fra ICROFS

På foranledning af Fødevareministeriet udarbejdede ICROFS en grundig kortlægning af den danske økologisektor i samarbejde med en lang række forskere og repræsentanter for sektoren.

 

Den samlede vidensyntese på 550 sider kan hentes ved klik på forsiden til højre (20 MB).

 

Vidensyntesen 2008 i bogform

(Fuld version, 20 MB pdf)


Den samlede vidensyntese kan også købes hos ICROFS i bogform til kr. 200.
Bestilling hos Grethe.Hansen@icrofs.org.

 

Du kan læse om processen i vidensyntesearbejdet på EcoWiki.

Arbejdet mundede ud i en omfattende bog om muligheder og barrierer for markedsbaseret vækst i den økologiske sektor i Danmark: Udvikling, vækst og integritet - i den danske økologisektor. Vidensyntesen består af en hvidbog (del 1) og 19 baggrundskapitler (del 2), og den er på i alt 550 sider.De enkelte kapitler kan også hentes på arbejdsplatformen EcoWiki.

 

 

Der er lavet et sammendrag af den seneste vidensyntese:
Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor...


Vidensyntesen - et nyttigt værktøj

Vidensynteser spiller en væsentlig rolle i den udvikling og formidling af forskning som finder sted i ICROFS.


Sammendrag af vidensytesen 2008

En vidensyntese kan være et nyttigt værktøj til forberedelse af nye forskningsprojekter, til at klargøre bestemte problemstillinger, og til at skabe et udtømmende overblik over et bestemt emne, som trækker både på den tilgængelige videnskabelige viden og praktiske erfaringer.


Arbejdet udføres af en ekspertgruppe der repræsenterer de forskellige opfattelser og holdninger der er på emnet. Det er vigtigt at inkludere eksperter med forskellige videnskabelige baggrunde og forskellige praktiske og normative synsvinkler på emnet.

I et sådant tværvidenskabeligt arbejde, hvor der ofte er brugerdeltagelse, danner diskussion og klargørelse af forskellige synsvinkler og underlæggende værdier en vigtig baggrund for de mere tekniske diskussioner.


Vigtige mål

Et vigtigt mål med en vidensyntese er at skabe en gensidig, flerdimensional forståelse imellem eksperterne og et bedre videngrundlag for fremtidig forskning.

 

okoworkshop_2008

Videnteser skal skabe bedre videngrundlag for forskningen...


Et andet vigtigt mål er at formidle denne nye forståelse bredt ved hjælp af en rapport, information på nettet, og ofte også offentlige møder, med henblik på at støtte den videre udvikling af økologisk jordbrug og fødevaresystemer.
 
Tidligere vidensynteser
Siden 1998 har ICROFS/FØJO udført i alt tolv vidensynteser om centrale emner i økologisk jordbrug og fødevaresystemer:

aakande

  

 
 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English